Pani Małgorzata* miała 20 lat, gdy przydarzył jej się wypadek. Wszystko wskazywało na to, że uzyskanie odszkodowania będzie wyjątkowo trudne, o ile nie niemożliwe.

 

Młoda kobieta była pasażerką auta prowadzonego przez nietrzeźwego kierowcę. Do tego nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. W wyniku wypadku doznała ona rozległych obrażeń ciała. Doszło do urazu klatki piersiowej, stłuczenia płuca prawego i odmy opłucnowej prawostronnej. Oprócz licznych złamań w obrębie klatki piersiowej i kości łonowej, uszkodzeniu uległ staw krzyżowo-biodrowy, doszło do urazu głowy i stłuczenia wątroby.

 

Obrażenia ciała były zatem poważne. Jednak fakt jazdy z nietrzeźwym kierowcą i brak zapiętych pasów bezpieczeństwa nie działały na korzyść pani Małgorzaty. Zakład ubezpieczeń uznał, że swoim zachowaniem przyczyniła się do zaistniałej sytuacji w 70%. Właśnie o taki procent ubezpieczyciel pomniejszył przyznane poszkodowanej odszkodowanie.

 

Dopiero po 3 latach od wypadku, pani Małgorzata zgłosiła się do VOTUM. Pełnomocnik przeanalizował szczegółowo dokumentację. Wynikało z niej, że zastosowany został zbyt wysoki stopień przyczynienia oraz że nie wypłacono pani Małgorzacie wszystkich należnych świadczeń. Początkowo ubezpieczyciel nie zgadzał się na jakiekolwiek ustępstwa. Odmawiał dopłaty odszkodowania oraz zmniejszenia stopnia przyczynienia. Szansa na uzyskanie środków wydawała się maleć z każdą kolejną nieudaną interwencją.

 

przyczynienie pasy

 

Nasi specjaliści podjęli się jednak przeprowadzenia negocjacji ugodowych. Doprowadzili także do ponownego powołanie komisji lekarskiej z udziałem pani Małgorzaty. Wszystkie te działania doprowadziły do wypłacenia łącznej kwoty 120.000 zł na rzecz poszkodowanej. Zmniejszone zostało także przyczynienie do 30%. VOTUM zadbała także o to, by pani Małgorzacie została przyznana przez ubezpieczyciela renta. W efekcie poszkodowana otrzymała dopłatę ponad dwukrotnie przewyższającą kwotę przyznaną przez zakład ubezpieczeniowy przed laty.

 

Co ciekawe, wcześniej pani Małgorzacie pomagało 3 innych pełnomocników, ale dopiero specjaliści VOTUM uzyskali na jej rzecz dodatkowe świadczenia i obniżenie stopnia przyczynienia. Poszkodowana zdecydowała się na naszą pomoc porównując świadczenia, jakie uzyskali na jej rzecz inni pełnomocnicy z tymi, jakie uzyskała VOTUM dla innych pasażerów tego auta. W efekcie VOTUM uzyskało dla pani Małgorzaty dopłatę wyższą od sumy świadczeń uzyskanych przez innych pełnomocników. Wiedza naszych ekspertów i ich determinacja były w tej sprawie kluczowa. Zwłaszcza, że podjętych zostało wiele ponadstandardowych działań, by uzyskać należne pani Małgorzacie pieniądze.

 

Jak zatem widać niekorzystne okoliczności zdarzenia i odmowa wypłaty odszkodowania, nie muszą przekreślać szansy na uzyskanie odszkodowania. Nawet jeśli w sprawie działał już inny pełnomocnik, warto skonsultować sprawę ze specjalistą, który ma wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Zwłaszcza gdy analiza dokumentacji jest, tak jak w VOTUM, bezpłatna. Pani Małgorzata zaufała naszym specjalistom, którzy pomogli jej uzyskać wszystkie należne jej świadczenia odszkodowawcze.

 

* imię poszkodowanej zostało zmienione