Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu mediacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Od 2006 r. związana z Grupą Kapitałową Votum S.A. i branżą odszkodowawczą, Kierownik Działu Obsługi Roszczeń Rentowych w Votum Odszkodowania S.A. To specjalista, którego publikacje i wypowiedzi są często wykorzystywane na łamach prasy ogólnopolskiej i specjalistycznej. Często można też spotkać, jako eksperta w materiałach telewizyjnych i wideo na YouTube.