OFERTA DLA FRANKOWICZÓW I ZŁOTÓWKOWICZÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO

Współadministratorami danych osobowych w związku z przedstawieniem oferty dochodzenia roszczeń z kredytu lub pożyczki bankowej są:

a) Votum Finance Help S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, KRS 0001054391. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres Administratora lub pod adresem: iod@votum-fh.pl.

b) Votum Consumer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000329549. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych pisząc na adres Administratora lub pod adresem: iod@votum-cc.pl

Możesz z nami skontaktować się także pisząc na wspólny adres (Votum Finance Help S.A.
i Votum Consumer Care Sp. z o.o.): wnioskiodo@votum-sa.pl

Zasadniczą treść uzgodnień Współadministratorów znajdziesz tutaj.

  • Źródłem danych jest VOTUM S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław.
  • Kategorie przetwarzanych danych: imię, telefon, e-mail.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • Odbiorcami danych są: podmioty z Grupy Kapitałowej VOTUM świadczące usługi marketingowe oraz IT, Facebook Ireland Ltd. z/s w Irlandii, dostawca usługi Facebook Pixel, oraz Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii, dostawca usług Google Analytics i Google Ads.
  • Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem transferu danych do USA przy korzystaniu z usług Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd, na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
  • Osoba, której dane dotyczą może cofnąć zgodę w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
  • Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania w uzasadnionym prawnie interesie. Ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Dane osobowe, będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie oferty, a przed podjęciem decyzji dane osobowe będą weryfikowane przez osobę reprezentującą Administratora.
  • Podanie danych jest dobrowolne, odmowa ich podania uniemożliwi przedstawienie oferty.