Kolejna edycja Programu Mój Prąd rozpoczyna się 1 lipca 2021 r. i potrwa do 22 grudnia 2021 r. lub wyczerpania budżetu. Kto może otrzymać dotację? Jak długo trzeba czekać na wypłatę środków? Ile wynosi dotacja?

Fotowoltaika dla domu. Sprawdź!

Dotacja w programie Mój Prąd

Od dzisiaj można składać wnioski w ramach kolejnej edycji programu Mój Prąd. Istotną zmianą jest zmniejszenie wysokości dotacji z 5000 zł do 3000 zł. Jednak nadal wartość dofinansowania nie może być większa niż 50% inwestycji. Dotacja jest zwolniona z podatku PIT, a koszty inwestycji we własną elektrownię słoneczną, które nie zostały pokryte wsparciem mogą zostać odliczone od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Zgodnie z założeniem programu Mój Prąd wnioski są rozpatrywane na bieżąco. Jednak w przypadku złożenia dużej liczby wniosków NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu oczekiwania na otrzymanie dotacji. W przypadku poprzedniej edycji programu było to blisko 7 miesięcy.

W ramach programu wypłacono już blisko 220 tys. dofinansowań dla prosumentów. Budżet obecnej edycji programu wynosi ponad 500 mln zł, dzięki czemu ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 166 tys. prosumentów. Nie można jednak wykluczyć, że podobnie jak w przypadku poprzednich edycji zapadnie decyzja o zwiększeniu budżetu przez NFOŚiGW.

Kto może otrzymać dotację?

Adresatami programu Mój Prąd są osoby fizyczne, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Konieczne jest spełnienie kilku warunków:

  • Moc instalacji powinna wynosić od 2 do 10 kWp.
  • Instalacja musi być przeznaczona na cele mieszkaniowe.
  • Inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej instalacji.
  • Należy mieć podpisaną umowę kompleksową z Zakładem Energetycznym.
  • Instalacja musi być podłączona do licznika dwukierunkowego.
  • Wydatki na instalację należało ponieść po 31 stycznia 2020 r.

Czwarta edycja programu Mój Prąd planowana jest na przyszły rok. Prawdopodobnie obejmie również dofinansowanie na komponenty z zakresu magazynowania energii. Jest to związane z planowanym wprowadzeniem nowych regulacji i odejściem od systemu opustów na rzecz rozwiązania, w którym prosument będzie mógł sprzedawać energię wytworzoną przez mikroinstalacje.

Własna elektrownia słoneczna to wolność od rosnących cen energii! Z nami nie musisz martwić się formalnościami – pomagamy naszym Klientom w otrzymaniu dotacji z programu Mój Prąd. Więcej informacji na temat dotacji z programu Mój Prąd znajdziesz na stronie Votum Energy SA.