W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID – 19, informujemy , że dzięki zapewnieniu możliwości pracy zdalnej na przeszło 200 stanowiskach, praca spółek z Grupy Kapitałowej Votum przebiega bez większych zakłóceń. Pracownicy zagwarantowali ciągłość obsługi klientów i zgłaszania ich roszczeń dzięki wcześniejszemu wdrożeniu komunikacji elektronicznej z wszystkimi ubezpieczycielami.

Komunikacja z bankami opiera się na dokumentacji papierowej, jednakże będziemy apelować do przedstawicieli branży bankowej, aby również umożliwiali składanie reklamacji w drodze elektronicznej, gdyż dotychczas odnotowywaliśmy w tym zakresie utrudnienia.

Praca zdalna, dzięki wcześniejszym testom i wykorzystanym narzędziom, nie odbiega w swej efektywności od modelu tradycyjnego. Korespondencja pocztowa jest przyjmowana i dygitalizowana. Niemniej jednak, zachęcamy naszych klientów do korzystania z form komunikacji elektronicznej, w szczególności Panelu klienta, który umożliwia dostęp do wszystkich informacji o sprawie, aktualizowanych na bieżąco on-line.

Wszelkie płatności są realizowane w termiach umownych. Sytuacja epidemiologiczna spowodowała jedynie przesunięcie o około 2 miesiące planu otwarcia biur regionalnych, niemniej jednak zatrudnieni w nich pracownicy zostali przekierowani do przygotowywania powództw. Plan wytoczenia w tym roku 8 tys. procesów w imieniu „frankowiczów” nie jest zagrożony.

Spółka nie zakłada, aby przerwanie ciągłości pracy sądów w bieżącym okresie miało istotny na wyniki finansowe. W przypadku cesji wierzytelności koszty są aktywowane w momencie odnotowania przychodów, zaś w zakresie szkód osobowych sytuacja przerwy w pracy sądów powoduje jedynie przesunięcie przychodów w czasie. W zakresie spraw frankowych nasze dotychczasowe przychody i te zakładane na najbliższe okresy opierają się wciąż w dominującej części na opłatach wstępnych, gdyż zapadające obecnie rozstrzygnięcia to wyroki w I instancji, które podlegają zaskarżeniu. W przypadku odwołanych posiedzeń, Spółka nie ponosi kosztów substytutów. Jednocześnie zaznaczamy, że w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych, wyznaczone wcześniej publikacje wyroków odbywają się planowo, tyle, że bez udziału stron. Obserwujemy także, że sądy bez większych opóźnień doręczają Spółce wcześniej zapadłe wyroki z uzasadnieniami. Nie odnotowaliśmy w związku z tym przerwania ciągłości pracy, czy istotnych opóźnień w realizacji wyroków przez zakłady ubezpieczeń. Natomiast w sprawach, w których termin rozprawy przypadał na drugą połowę marca i został w związku z aktualną sytuacją pandemii wirusa odwołany, w większości są już wyznaczone nowe terminy rozpraw na maj i czerwiec bieżącego roku.

Spółki z GK Votum zgromadziły portfel roszczeń na poziomie ponad 1,4 mld zł i to właśnie będzie decydowało o wynikach przyszłych okresów. Czynnikiem łagodzącym zahamowanie bieżącego pozyskiwania kontraktów będzie niewątpliwie umożliwianie zawierania umów z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji, które w niektórych segmentach odpowiadają już za połowę sprzedaży.