Dziś rano Frankowicze kolejny raz utwierdzili się w przekonaniu, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest po ich stronie. Wyrok w sprawie C-139/22 dotyczył małżeństwa, które wzięło kredyt CHF w mBank. Pełnomocnikiem Frankowiczów jest Kancelaria należąca do Grupy Kapitałowej Votum. Wyrok TSUE C-139/22 na żywo śledzili w Luksemburgu eksperci GK Votum. Jak odnieśli się do decyzji Trybunału Sprawiedliwości Prezes Zarządu Votum S.A. Bartłomiej Krupa oraz wiceprezes Zarządu S.A. Kacper Jankowski?

Wygrana sprawa Kancelarii z GK Votum

Frankowicze, którzy wzięli kredyt CHF w mBank i innych bankach, kolejny raz odetchnęli z ulgą. Wszystko dzięki prokonsumenckiemu wyrokowi C-139/22 Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.


Bartłomiej Krupa

W swoim oczeniu TSUE jednoznacznie wskazał, że celem dyrektywy 93/13 jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, który ma służyć przede wszystkim konsumentom, którzy powinni być skutecznie chronieni w ramach krajowego porządku prawnego. W tym zakresie sąd krajowy może uznać nieuczciwość postanowienia umownego poprzez stwierdzenie, że treść kwestionowanego warunku odpowiada treści klauzuli wpisanej do rejestru klauzul abuzywnych.  Brak konieczności każdorazowej weryfikacji przesłanek abuzywności powinno wpłynąć na przyśpieszenie toczących się postępowań sądowych”.

Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

Frankowicze mBank znów triumfują

Korzystny dla Frankowiczów wyrok TSUE skomentował także wiceprezes Zarządu Votum S.A. – Kacper Jankowski. Ważne decyzje zostały podjęte w kwestii obowiązku informacyjnego banku.


Kacper Jankowski

Trybunał po raz kolejny wypowiedział się w zakresie obowiązków informacyjnych ciążących na banku względem konsumenta przy czynnościach poprzedzających zawarcie umowy. Co istotne, TSUE mocno zaakcentował, że definicja konsumenta jest jasno wskazana w treści dyrektywy, która nie dokonuje rozróżniania na indywidulanie cechy konsumenta w zakresie posiadanej wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia. Niezależnie od indywidualnej sytuacji każdego z kredytobiorców, obowiązek informacyjny spoczywający na banku musi być tożsamy względem każdego konsumenta, zarówno w przedmiocie przekazywanych informacji, jak i obowiązku sformułowania treści umowy w sposób prosty, jednoznaczny i zrozumiały. Wskazane stanowisko Trybunału powinno być kolejnym argumentem przemawiającym za przyśpieszeniem postępowań sądowych”.  

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Komentarze zostały udzielone dla portalu Stokcwatch.pl.