Można by sądzić, że minie chwila zanim usłyszymy kolejny werdykt w sprawie osób, które posiadają kredyt w CHF. Nic bardziej mylnego! To właśnie dzisiaj, 1 grudnia 2023 roku, dowiedzieliśmy się o kolejnej decyzji dotyczącej osób mających kredyty we frankach szwajcarskich. Dziś Trybunał poruszył kwestie sprawy C-28/22 przeciwko Getin Noble Bank.

Jakie pytania postawiono przed TSUE w sprawie C-28/22?

  • Czy bank jest zobligowany sprawdzić, czy kredytobiorca z kredytem frankowym jest świadomy konsekwencji unieważnienia umowy kredytowej?
  • Czy rozpoczęcie biegu przedawnienia roszczeń kredytobiorców może wystąpić przed rozpoczęciem biegu przedawnienia roszczeń banków?
  • Czy przedsiębiorcy mają prawo zgłaszać zarzut zatrzymania w sprawach związanych z kredytami we frankach szwajcarskich? Zarzut zatrzymania zachodzi, gdy banki uzależniają zwrot świadczeń dla Frankowicza jednocześnie żądając zwrotu kapitału (lub zabezpieczenia) od kredytobiorców CHF.
  • Czy bank, argumentując zarzutem zatrzymania, może uniknąć obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w uregulowaniu należności konsumentowi, wynikającej z terminu określonego wezwaniem do zapłaty?
najnowszy wyrok tsue c-28/22 jest korzystny dla frankowiczów

Jaka zapadła decyzja TSUE w sprawie C-28/22?

Frankowicze ponownie mogą cieszyć się z pozytywnej informacji. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok, który przy rozpatrywaniu sporu między kredytobiorcami a bankami przynosi korzyści stronie frankowiczów. Sprawa C-28/22 została przedstawiona przez Sąd Okręgowy w Warszawie i obejmowała pytania prejudycjalne, na który TSUE udzielił odpowiedzi.

TSUE o terminie przedawnienia roszczeń

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał decyzję w sprawie C-28/22, jednoznacznie stwierdzając, że termin rozpoczęcia naliczania okresu przedawnienia roszczeń banków nie może być uzależniony od trwałej bezskuteczności umowy. Mimo że oficjalny wyrok TSUE nie został jeszcze opublikowany, z treści orzeczenia wynika, że początek biegu przedawnienia roszczeń nie może być związany z złożeniem oświadczenia o skutkach nieważności umowy kredytowej przez konsumenta.

Sądy nie powinny uwzględniać zarzutu zatrzymania C-28/22

W świetle decyzji TSUE z 14 grudnia 2023 r. (sprawa C-28/22) skorzystanie przez bank z zarzutu zatrzymania nie skutkuje unieważnieniem opóźnienia w dokonaniu płatności na rzecz konsumenta. Nawet po zgłoszeniu tego zarzutu, konsumentowi nadal będą naliczane odsetki za opóźnienie. W sytuacji, gdy bank otrzymuje reklamację lub wezwanie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na podstawie nieważnej umowy, instytucja ta pozostaje w opóźnieniu. Jednakże, prawo do zastosowania zarzutu zatrzymania nie daje bankowi możliwości zmiany tego stanu rzeczy.