Marzec w 2024 roku okazał się kolejnym miesiącem intensywnej pracy i dynamicznego rozwoju dla Grupy Kapitałowej Votum. Według najnowszego raportu przedstawionego przez Zarząd Votum S.A., liczba zawartych kontraktów oraz wydanych wyroków sądowych osiągnęła naprawdę imponujące wyniki.

W poprzednim miesiącu kalendarzowym do spółek zależnych od Emitenta wpłynęło aż 1401 nowych kontraktów! Szczególnie godne uwagi jest, że spośród nich aż 500 dotyczyło roszczeń związanych z kredytami i pożyczkami konsumenckimi w zakresie sankcji kredytu darmowego. To nadal wysoki wynik w porównaniu z poprzednimi miesiącami, co świadczy o rosnącym zaufaniu klientów do oferty Grupy Kapitałowej Votum. Bez wątpienia popyt na dochodzenie roszczeń za sprawy bankowe nie ustaje, a projekt SKD już na ten moment oscyluje w okolicach 500 kontraktów miesięcznie. Szacuje się jednak, że jeszcze w tym roku w Grupie Votum zostanie przekroczona granica 1000 umów miesięcznie.

Warto w związku z powyższymi danymi przytoczyć wypowiedź Bartłomieja Krupy, prezesa zarządu Votum SA, który podkreśla, że:

– Wyniki sprzedażowe w marcu były kulminacyjnym punktem rekordowego startu roku w segmencie bankowym Grupy Kapitałowej Votum. W I kwartale 2024 r. zostało zawartych blisko 4.000 umów, co w porównaniu do IV kwartału 2023 (3.103 umów) daje wzrost o ponad 28 proc. Porównując IQ2024 z IQ2023 odnotowujemy zwiększenie zainteresowania naszą ofertą o prawie 17 proc. Pomimo sukcesywnie zmniejszającej się na rynku liczby czynnych kredytów frankowych, nadal pozostaje spora grupa potencjalnych klientów, których sytuacja wymaga uregulowania stosunków prawnych z bankiem. Dzięki wprowadzeniu w GK Votum dedykowanej oferty, stale rośnie liczba spraw dotyczących kredytów spłaconych. W rezultacie, ostatnie miesiące potwierdzają stabilizację w zakresie wolumenu pozyskiwanych spraw związanych z kredytami frankowymi, z wyraźną tendencją wzrostową. Uważamy, że w kwietniu istotnym czynnikiem wpływającym na decyzyjność klientów będzie wyznaczone na 25 kwietnia posiedzenie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie „uchwały frankowej”.

Bartłomiej Krupa
Bartłomiej Krupa, prezes zarządu Votum SA.

Ważnym punktem są również liczby związane z wyrokami sądów I i II instancji dotyczącymi kredytów indeksowanych i denominowanych do franka szwajcarskiego. Sądy I instancji wydały w poprzednim miesiącu w sprawach klientów reprezentowanych przez kancelarie z GK Votum aż 777 wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytowej, a także 7 wyroków zasądzających pozostawienie umowy kredytowej w mocy z zastąpieniem abuzywnej klauzuli przeliczeniowej średnim kursem NBP. 

Natomiast sądy II instancji ogłosiły 299 wyroków stwierdzających nieważność umowy kredytowej i 2 zasądzające odfrankowienie. Co więcej, liczba posiedzeń sądowych w sprawach bankowych w bieżącym miesiącu sięgnęła imponującej liczby 2905! Zaprezentowane wyniki w dochodzeniu roszczeń bankowych pokazują aktywność sądów oraz udowadniają duże zaangażowanie GK Votum w świadczenie pomocy swoim klientom.

Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA, podkreśla że:

–  W zakresie orzecznictwa sądów powszechnych marzec przyniósł podobne statystyki, jak w ostatnich miesiącach. Zarówno liczba wyroków sądów I, jak i II instancji utrzymuje się na stabilnym poziomie. Warto wskazać, że w pierwszym kwartale 2024 r. sądy musiały uporać się z falą pozwów banków wniesionych pod koniec ubiegłego roku, a to dotyczących roszczeń wobec frankowiczów, przede wszystkim z tytułu waloryzacji udzielonego im kapitału. Z oficjalnych stanowisk przedstawicieli sektora bankowego wynika, że takie kontr pozwy nie będą już wytaczane. Sprawy, które już zostały zainicjowane, wymagają obecnie procedowania przez sądy, dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad tym, by w pierwszej kolejności przedmiotowe postępowania skatalogować, a następnie opracować optymalną ścieżkę ich zakończenia. Dzięki temu, uwolnione zostałyby zasoby wydziałów zajmujących się pozwami kierowanymi przez Frankowiczów, co pozytywnie wpłynęłoby na liczbę rozstrzygnięć na rzecz naszych Klientów w kolejnych miesiącach.

Kacper Jankowski Votum S.A.
Kacper Jankowski, wiceprezes zarządu Votum SA.

Podsumowując, marzec był czwartym miesiącem z rzędu, w którym uzyskano ponad 300 orzeczeń prawomocnych. Natomiast na kwiecień zaplanowano na ten moment 2905 posiedzeń sądowych. Bez cienia wątpliwości możemy uznać, że powyższe raporty potwierdzają dominującą pozycję Grupy Votum w branży dochodzenia roszczeń bankowych oraz jej efektywność w realizacji jak najwyższego poziomu świadczonych usług.