Intensywny koniec roku w spółkach Votum Group. W listopadzie Grupa Kapitałowa Votum podpisała w prawie 1,2 tysiąca nowych umów w obszarze dochodzenia roszczeń związanych z kredytami frankowymi. W tym samym okresie odnotowano rekordową liczbę prawomocnych orzeczeń dla klientów Kancelarii należących do GK Votum.

1192 nowe umowy z kredytobiorcami frankowymi – to wynik działań ekspertów z Grupy Kapitałowej Votum w listopadzie 2023 roku. Z kolei w sądach II instancji zapadły aż 293 wyroki dla Klientów GK Votum. Aż 93,3% z nich było korzystnych. Bliska 300 liczba prawomocnych wyroków to nowy rekord Votum Group.

Korzystne wyroki TSUE


Bartłomiej Krupa

Listopad zakończyliśmy wzrostem sprzedaży o blisko 22% w stosunku do października. Jednak niezmiennie liczy się dla nas przede wszystkim wynik całego roku i ostateczna liczba Klientów, którzy dzięki naszej pomocy finalnie uwolnią się od wadliwych umów kredytowych. Szacujemy, że grudniowe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej będą czynnikiem decydującym dla podjęcia decyzji o skierowaniu swoich roszczeń na etap postępowania sądowego. Tezy płynące z wydanych orzeczeń TSUE, zarówno w zakresie braku konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez Frankowiczów w toku procesu, jak również pozbawienia banków prawa do składania zarzutu zatrzymania, spowodują, że postępowania sądowe w sprawach frankowych będą: szybsze, sprawniejsze i bardziej opłacalne. W tym ostatnim aspekcie Frankowicze mogą zyskać więcej korzyści zwłaszcza za sprawą odsetek ustawowych za opóźnienie, należnych kredytobiorcom za pełny czas trwania sporu, tj. od momentu złożenia reklamacji do realizacji wyroku i zapłaty, a nie od oświadczenia konsumenta przed sądem do wniesienia zarzutu zatrzymania przez bank.

— Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

W sądach I instancji zapadło 871 korzystnych orzeczeń. Stwierdzeniem nieważności umowy skończyło się 97,2% z nich. Na grudzień zostało zaplanowanych 2567 posiedzeń.

Rekordowy rok Votum Group


Kacper Jankowski

Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z końcem roku, liczba zaplanowanych terminów sądowych robi wrażenie. Grudzień jest pod tym kątem 5. najlepszym miesiącem w 2023 r. Liczymy, że podobnie, jak w ubiegłym roku, przełoży się to na publikacje wyroków zarówno przez sądy I, jak i II instancji. Zapewne część sędziów w sprawach, w których wszystkie czynności zostały już wykonane, skorzysta z okazji, by zamknąć część postępowań jeszcze w tym roku, wydając wyroki nie tylko podczas wyznaczonych wokand, ale również na posiedzeniach niejawnych„.

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Komentarze zostały udzielone dla portalu Stockwatch.pl.