Osoby poszkodowane na skutek wypadków, często zmagają się z ich następstwami nawet wiele lat od zdarzenia. Niekiedy jednak zdarza się, że mimo to ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania. Jest kilka okoliczności, które mogą wpłynąć na podjęcie takiej decyzji przez ubezpieczyciela. Często bywa tak, że to sam poszkodowany przyczynia się do odmowy wypłaty. Jakie działania należy podjąć, aby ubezpieczyciel nie miał podstaw do odmowy wypłaty świadczeń należnych osobie poszkodowanej? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Łukasz Łukasik, ekspert Votum Odszkodowania, spółki wchodzącej w skład GK VOTUM.

Uległeś wypadkowi? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania należy w pierwszej kolejności wnikliwie zapoznać się z treścią decyzji oraz jej uzasadnieniem. Przyczyny odmowy mogą być różne, nie zawsze są one zależne od zakładu ubezpieczeń.

Są to między innymi toczące się wciąż postępowanie karne, tym samym można mówić o braku formalnego potwierdzenia odpowiedzialności oraz brak współpracy ze strony poszkodowanego – np. nie dosłanie niezbędnej dokumentacji. Rozwiązaniem drugiego z wyżej wymienionych problemów jest niezwłoczne uzupełnienie dokumentacji przez poszkodowanego.

Dlaczego ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia?

Z inną sytuacją mamy do czynienia, gdy w sprawie złożono komplet dokumentów, a mimo to otrzymano odmowę od ubezpieczyciela. Uzasadnieniem może być:

• brak trwałego uszczerbku na zdrowiu u poszkodowanego;
• brak związku przyczynowo skutkowego pomiędzy doznanymi obrażeniami i zdarzeniami;
• brak odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Odmowa wypłaty odszkodowania nie oznacza zamknięcia postępowania. Poszkodowany może dalej dochodzić roszczeń i starać się o wypłatę świadczenia. Początkiem jest złożenie pisma reklamacyjnego.

Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela ma się określony czas, są to 3 lata od dnia wydania decyzji. Natomiast jeśli roszczenia wynikają ze szkody powstałej na skutek przestępstwa tj. zbrodni lub występku termin ten jest znacznie dłuższy i wynosi 20 lat.

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć jest wystąpienie z wnioskiem o opinię medyczną, pozostałą dokumentację, a następnie sporządzenie pisma reklamacyjnego, w którym należy powołać się na argumenty ubezpieczyciela oraz przytoczyć własne. Czas, jaki ubezpieczyciel ma na rozpatrzenie reklamacji/odwołania to 30 dni.

Jeżeli ubezpieczyciel utrzyma w mocy swoją pierwotną decyzję, tj. odmówi wypłaty świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej nie zamyka to drogi do ich uzyskania. Jednak konieczne jest wówczas skierowanie sprawy do sądu.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na stronie portalu BiznesTuba.