Miał to być kolejny powrót do domu, znana trasa i stosunkowo niewielka odległość. Stało się jednak zupełnie inaczej. Wystarczyła chwila, aby doszło do tragedii. Kierowca samochodu próbując ratować się przed zderzeniem ze zwierzyną leśną wykonał manewr, który doprowadził do zderzenia dwóch pojazdów. W wypadku ucierpiała przede wszystkim pasażerka samochodu, który prowadził.

Wypadek

Do tragicznego zdarzenia doszło w październiku 2012 roku. Kierowca samochodu, chcąc uniknąć zderzenia ze zwierzyną leśną zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w nadjeżdżające z przeciwka auto.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Na skutek wypadku 16 – letnia wówczas pasażerka pojazdu sprawcy doznała urazu wielonarządowego, w tym uszkodzenia trzustki, krwiaka zaotrzewnowego oraz złamania kręgosłupa z objawami poprzecznego przerwania rdzenia kręgowego skutkującego porażeniem kończyn dolnych oraz zaburzeniami czucia powierzchniowego od kolan w dół. W konsekwencji życie nastolatki uległo trwałej zmianie – nie będzie mogła samodzielnie się poruszać.

Wsparcie Votum S.A.

Po przyjęciu sprawy poszkodowanej do obsługi oraz jej szczegółowej analizie eksperci Votum S.A. sprecyzowali roszczenia w zakresie zadośćuczynienia i odszkodowania, a także renty na zwiększone potrzeby.

Dzięki zaliczkom wypłaconym przez Votum S.A., już w trakcie trwania postępowania poszkodowana skorzystała z trzech turnusów rehabilitacyjnych w Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej w Krakowie, podczas których zaobserwowano znaczne postępy. Dzięki wzmocnieniu siły mięśniowej poszkodowana, dotychczas poruszająca się na wózku inwalidzkim uzyskała samodzielność w czynnościach dnia codziennego oraz podjęła próby chodzenia przy balkoniku, a także skorzystała z łusek ortopedycznych.

Ostatecznie w toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyznał poszkodowanej nastolatce rentę, która odpowiadała zwiększonym potrzebom w zakresie kosztów niezbędnej opieki, leczenia, stałej rehabilitacji oraz dojazdu do placówek medycznych. Postępowanie zostało zakończone ugodą w 2014 r.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

W marcu 2017 r. sprawa została ponownie rozpatrzona przez ekspertów Votum S.A. Przede wszystkim dokonano weryfikacji dokumentacji pod kątem możliwości podjęcia dalszych działań w zakresie roszczeń rentowych.

Ustalono, iż pomimo niepełnosprawności poszkodowana jest osobą bardzo aktywną, zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym. Realizując swoją pasję, jaką jest gotowanie, uzyskała kwalifikację zawodową w zawodzie kucharza oraz zdała egzaminy maturalne poprzedzone przygotowaniami w trybie indywidualnego toku nauczania.

Zgodnie z wolą poszkodowanej eksperci Votum S.A. podjęli rozmowy z ubezpieczycielem zmierzające do kapitalizacji renty. Ustalono, że jednorazowa wypłata w miejsce renty płatnej okresowo pozwoli poszkodowanej na poprawę jej sytuacji finansowej oraz usamodzielnienie się. W toku podjętych negocjacji uzyskano propozycję ugody na kwotę 1.750.000 zł, którą poszkodowana oceniła jako korzystną i w pełni satysfakcjonującą.

Kapitalizacja renty w wielu przypadkach jest korzystniejszym rozwiązaniem, niż renta płatna co miesiąc. Pozwala na zagospodarowanie środków w sposób najbardziej optymalny dla osoby poszkodowanej, niezależnie czy przeznaczy je na specjalistyczną rehabilitację oraz leczenie lub inwestycje, które pozwolą na ze spokojem patrzeć w przyszłość.