Mam kredyt w PLN

Kim są Złotówkowicze?

Złotówkowicze to po prostu osoby, które zaciągnęły kredyt hipoteczny w złotówkach. Jakie rodzaje oprocentowania spotykane w umowach kredytów hipotecznych PLN? Strony umowy kredytu mają do wyboru 3 typy oprocentowania: stałe, okresowo stałe oraz zmienne. Powyższe rodzaje sposobu oprocentowania charakteryzują się różnym poziomem ryzyka stopy procentowej.

Warto przy tym nadmienić, że znowelizowana dnia 3 grudnia 2019 r. Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie wprowadziła obowiązek posiadania przez banki oferty kredytów ze stałą stopą procentową lub okresowo stałą stopą procentową, tak aby uwzględnić ryzyko związane z tymi kredytami.

Wcześniej większość banków, nie przedstawiała takiej oferty klientom indywidualnym, co skutkowało przewagą udzielania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem, obciążonych nieprzewidywalnym ryzykiem zmiany jego wartości na przestrzeni wielu lat.

Jak są rodzaje umów Złotówkowiczów?

Można wyróżnić główne nurty umów zawartych z bankami, które zawierają zapisy:

 • klauzulę zmiennego oprocentowania,
 • w związku z odroczoną spłatą części należności.

Na poczatek postaramy się przedstawić tzw. kredyt „niemożliwy do spłacenia”. Zaskoczeni jesteście jego potoczną nazwą? Przez bank, który udzielał tego kredytu był zwany „Alicja”, chodzi o kredyt z odroczoną spłatą części należności.

Kredyt z odroczoną spłatą części należności tzw. „Alicja”

Kredyty na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności

W latach 90-tych XX wieku na rynku kredytowym pojawił się produkt wyjątkowy. Polakom marzącym o własnej nieruchomości w trudnych gospodarczo czasach oferowano kredyty na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności, potocznie zwane kredytami „Alicja”. Takie kredyty udzielane były w latach 1995-1999. Polska gospodarka mierzyła się wówczas z wieloma problemami, w tym z hiperinflacją. W tych okolicznościach zakup własnego mieszkania wydawał się nieosiągalną perspektywą. Oczekiwaniom tysięcy polskich rodzin wyszedł jednak naprzeciw jeden z banków – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA. Szacuje się, że udzielono ok. 100 tysięcy kredytów na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności. W 2017 r. nadal spłacanych było ok. 15% z nich. Czym wyróżniał się ten produkt finansowy? Dlaczego stał się przekleństwem wielu polskich rodzin?

W oficjalnych broszurach reklamowych banku niniejszy produkt oferowany był jako: rozsądny, elastyczny i tani. „ROZSĄDNY – Dzięki niemu wygrasz z inflacją. Kredyt ten możesz zaciągnąć już dziś, gdyż nie musisz płacić odsetek na bieżąco. ELASTYCZNY – Daje Ci możliwość wyboru sposobu spłaty według formuły indeksowanej lub normatywnej. TANI – Oferuje najniższe oprocentowanie z możliwością dodatkowych ulg”. Marketingowe hasła, którymi reklamowano kredyty „Alicja”, przeniesiono niejako do treści umowy kredytowej. Umowa pełna była niejasnych zapisów, zupełnie niezrozumiałych dla przeciętnego konsumenta. Zawarte w niej klauzule skutkowały tym, że kredytobiorca spłacał co miesiąc jedynie część odsetkową raty (w wysokości ustalanej przez bank). A pozostała część dopisywana była do kapitału.

kredyt z odroczoną spłatą alicja

Dochodziło zatem do absurdalnej sytuacji, w której mimo comiesięcznych wpłat, kapitał pozostały do spłaty nie malał, a wręcz narastał. Jeśli dodamy do tego mechanizmu kolejny charakterystyczny element umowy kredytu „Alicja”, jakim jest brak określenia w umowie ostatecznego terminu spłaty zobowiązania, dochodzimy do wniosku, że taki kredyt był niemożliwy do spłaty – informuje

Natalia Grabowska- Dyrektor Operacyjny Votum Finance Help Sp. z o.o., reprezentującej kredytobiorców zlotowych
logo Votum Finance Help

Umowa kredytu w złotówkach?​

Jak długo będziesz spłacać kredyt złotówkowy?

Jeśli masz umowę o kredyt z odroczoną spłatą części należności​,
sprawdź teraz BEZPŁATNIE, co możesz zyskać!​


Jakie elementy powinna zawierać umowa kredytu?

Weryfikacja spełnienia warunków formalnych przewidzianych dla umowy kredytu niepowiązanego z walutą obcą („w złotówkach„), wymaga porównania zapisów umowy z treścią przepisów obowiązujących w dacie podpisania umowy kredytu.

Z uwagi na to, że umowy kredytu (zwłaszcza zawierane w celu zakupu nieruchomości) mogą być wykonywane nawet przez kilkadziesiąt lat, poniżej zestawiamy treść ustawy prawo bankowego zarówno z dnia 31 stycznia 1989 r. która obowiązywała do wejścia w życie ustawy prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r., jak i ustawy późniejszej obowiązującej do dziś w lekko zaktualizowanej formule.

Umowa powinna być zawarta na piśmie i określać w szczególności:

 • strony umowy;
 • kwotę i walutę kredytu;
 • cel, na który kredyt został udzielony;
 • zasady i termin spłaty kredytu;
 • wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany;
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu;
 • zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu;
 • terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych;
 • wysokość prowizji, jeżeli umowa ją przewiduje;
 • warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.kwotę kredytu,
 • zakres uprawnień banku związanych z wykorzystaniem udzielonego kredytu i zabezpieczeniem jego zwrotu,
 • termin postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych.

Pomoc złotówkowiczom z kredytem

Votum Finance Help pomaga kredytobiorcom i pożyczkobiorcom, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny w złotówkachVotum Finance Help dla Ciebie dokładnie oszacuje roszczenia, jakie Ci przysługują np. w kwestii unieważnienia Twojej umowy kredytowej zawartej w złowówkach. Będziemy Cię reprezentować w postępowaniu przedsądowym i sądowym.

W przypadku prawomocnego stwierdzenia nieważności umowy, pomożemy Ci w procesie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej oraz danych z Biura Informacji Kredytowej (BIK).

Co otrzymasz od Votum Finance Help?

 • ANALIZA I UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI
 • OSZACOWANIE ROSZCZEŃ
 • DOCHODZENIE ROSZCZEŃ
 • KOMFORT KLIENTA
 • BEZPIECZEŃSTWO KLIENTA

Sprawdź szczegóły oferty Votum Finance Help​