Mam szkodę na nieruchomości

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie!

Zniszczona nieruchomość

Prowadzisz własną firmę, a Twój majątek uległ zniszczeniu na skutek pożaru lub innych zdarzeń losowych? Straciłeś swój dom lub mieszkanie? Miałeś zawartą umowę ubezpieczenia swojego mienia?

Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco, zgłoś się do nas! Jesteśmy dla Ciebie.

Sprawdzimy, w jaki sposób możesz uzyskać należne Ci odszkodowanie oraz zweryfikujemy czy przyznana dotychczas kwota odszkodowania została obliczona w sposób prawidłowy.

Źródła odszkodowania

Odszkodowanie za uszkodzone budynki wypłacane są z ubezpieczenia obowiązkowego, które dotyczy rolników lub z ubezpieczeń dobrowolnych zawieranych przez spółki, osoby prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prywatne.

Może również wystąpić sytuacja, w której do uszkodzenia budynku doprowadziło działanie innych osób, które mają zawartą umowę ubezpieczenia OC. W takim przypadku masz możliwość uzyskania odszkodowania od tego ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel vs. Ubezpieczony

Ubezpieczyciel wykorzysta wszelkie możliwe zapisy znajdujące się w polisie i ogólnych warunkach ubezpieczenia, po to żeby ograniczyć swoją odpowiedzialności i pomniejszyć przysługujące Ci odszkodowanie.

W czym może pomóc Ci Votum S.A.?

Jeżeli jesteś konsumentem, to niektóre zapisy powyższych dokumentów można kwestionować jako niedozwolone poszanowania umowne;

Natomiast w przypadku, gdy prowadzisz działalność gospodarczą lub kierujesz spółką jest to mocno utrudnione.

Szczególnie w tych sytuacjach pomoc profesjonalnego pełnomocnika już od początku starań o odszkodowanie jest bardzo istotna.

Pozwala na analizę dokumentu polisy i ogólnych warunków ubezpieczenia już na początkowym etapie sprawy, a tym samy prawidłowe określenie wysokości dochodzonych roszczeń i minimalizację ryzyka przeszacowania wysokości zgłoszonego roszczenia.

Jesteśmy dla Ciebie

  • Jeżeli Twoja nieruchomość uległa uszkodzeniu i chcesz mieć pewność, że przysługujące Ci odszkodowanie z tytułu powstałych w niej zniszczeń.
  • W ramach prowadzonej sprawy sprawdzimy zawartą przez Ciebie umowę ubezpieczenia i wskażemy jakie roszczenia Ci przysługują.
  • Jeżeli jesteś profesjonalistą i zniszczeniu uległo Twoje mienie firmowe zweryfikujemy zasadność i wysokość roszczeń z tytułu uszkodzonych środków obrotowych oraz wyposażenia budynku, maszyn i urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej przez Ciebie działalności.

Nasze doświadczenie w prowadzenia sprawy o odszkodowanie za zniszczone nieruchomości, pozwala na nadzorowanie toku prowadzonej sprawy oraz ukierunkowanie działań ubezpieczyciela mające na celu uzyskanie dla Ciebie wszystkich należnych świadczeń.

Skontaktuj się z nami! Jesteśmy dla Ciebie.

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń

Zadzwoń 800 217 414
lub wypełnij formularz

strzałka góra
bezpłatna wycena

Bezpłatna weryfikacja
możliwości uzyskania
odszkodowania

strzałka góra
Kompletowanie dokumentacji

Kompletowanie
dokumentacji

strzałka góra
Zgłoszenie roszczeń do zakładu >ubezpieczeń

Zgłoszenie roszczeń
do zakładu
ubezpieczeń

strzałka góra
Decyzja zakładu ubezpieczeń

Decyzja
zakładu ubezpieczeń

Miałeś inną szkodę? Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie.

Zostałem ranny w wypadku

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

Rodzina

Mój bliski ucierpiał w wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wypadek

mam szkodę rzeczową

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Franki

mam kredyt we frankach

Masz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconych rat. Zweryfikujemy Twoje roszczenia..

Zostałem ranny w wypadku

Mam szkodę na nieruchomości

Sprawdzimy Twoje prawo do odszkodowania za uszkodzony budynek lub zniszczone mieszkanie.