MAM SZKODĘ RZECZOWĄUszkodzony pojazd

Uszkodzony pojazd

Mam szkodę na nieruchomości

Mam szkodę na nieruchomości