Mam szkodę we flocie

Menadżerowie i właściciele flot muszą mierzyć się z wieloma wyzwaniami: unikanie pustych przejazdów, kosztowny serwis czy zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów to tylko kilka z nich. Jednak pomimo podjętych starań niekiedy nie da się uniknąć wypadków czy kolizji – może do nich dojść z winy innego kierowcy. Masz szkodę we flocie? Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać!

Dowiedz się, jak uzyskać odszkodowanie!

Uszkodzony pojazd – dopłata do odszkodowania

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu może obejmować kilka różnych świadczeń:

 • Dopłata do odszkodowania – szkoda całkowita a szkoda częściowa
 • Utrata wartości handlowej pojazdu
 • Zwrot kosztów parkingu i holowania
 • Naprawa samochodu specjalistycznego
 • Zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego

W ostatnim czasie można zaobserwować  wzrost liczby samochodów, z których przedsiębiorcy korzystają w ramach leasingu lub najmu długoterminowego. Na popularność tych rozwiązań bez wątpienia wpłynęła ich atrakcyjność w porównaniu do zakupu samochodu z środków własnych czy kredytu.

Co w sytuacji, gdy leasingowane auto ulegnie wypadkowi?

 • leasingobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu ubezpieczycielowi i leasingodawcy,
 • jeżeli to leasingobiorca jest sprawcą wypadku należy pamiętać, że ubezpieczyciel, który zaoferował polisę autocasco stanowiącą cześć pakietu leasingowego daje na zgłoszenie szkody konkretną ilość czasu,
 • wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela jest realizowana na konto leasingobiorcy lub warsztatu, do którego trafił samochód,
 • leasingodawca może zażądać, aby szkoda na pojeździe została naprawiona w autoryzowanej sieci.

Leasingobiorcy nie zawsze zdają sobie sprawę z wszystkich zagadnień związanych z korzystaniem z leasingu. Jednym z nich jest opłata za likwidację szkody częściowej w przedmiocie leasingu. Warto sprawdzić jej wysokość zanim zdecyduje się na konkretną ofertę. Będzie to miało duże znaczenie jeśli dojdzie do wypadku i zajdzie konieczność likwidacji szkody częściowej.

Szkoda w pojeździe a odszkodowanie – jakie warunki musisz spełnić:

 • Samochód został uszkodzony
 • Od wypadku nie minęło więcej niż 3 lata

Podczas likwidacji szkody niezwykle ważne jest skompletowanie dokumentacji szkodowej. W zależności od tego czy stwierdzono szkodę całkowitą czy częściową wymagana dokumentacja jest nieco inna. Jeżeli ubezpieczyciel uznał, że auto jest zniszczone w stopniu uniemożliwiającym jego naprawę lub, gdy jest to ekonomicznie nieuzasadnione podstawowym dokumentem jest między innymi: kosztorys naprawy pojazdu oraz arkusz wyceny wraku lub pojazdu po szkodzie. Natomiast w przypadku szkody częściowej należy zadbać przede wszystkim o kosztorys.

Niezależnie od tego z jakim rodzajem szkody mamy do czynienia odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela powinno stanowić rekompensatę wszystkich doznanych przez nas szkód, również wtedy, gdy dysponujemy większą ilością pojazdów.

Sprawdź wysokość odszkodowania!