Otrzymaj pomoc fundacji

Poważny wypadek samochodowy, wypadek w pracy czy w gospodarstwie rolnym mogą pozostawić trwały uszczerbek na zdrowiu każdego człowieka. Fundacja Votum działa od 2007 roku nieustannie pomaga osobom poszkodowanym w wypadkach, które w swoim codziennym życiu muszą mierzyć się z różnymi barierami: społecznymi, architektonicznymi czy komunikacyjnymi. Czasem trudno pokonać je samemu – dlatego wolontariusze Fundacji nie ustają w staraniach, aby pomóc każdemu z podopiecznych, a indywidualne podejście do każdego z beneficjentów to podstawa ich skutecznego działania.

Dowiedz się w jaki sposób pomagamy potrzebującym!

Jak pomaga Fundacja VOTUM?

  • Wyrównuje szanse – pomoc finansowa, rzeczowa i merytoryczna.
  • Likwiduje przeszkody – architektoniczne, społeczne, komunikacyjne.
  • Ułatwia dostęp do rehabilitacji i nowoczesnego sprzętu medycznego.
  • Stawia na rozwój osobisty i aktywność sportową.
  • Walczy ze stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych, udowadnia, że osoba niepełnosprawna nadal może aktywnie funkcjonować.

To nie wszystko, co Fundacja robi dla swoich podopiecznych:

  • Program pierwsze Kroki, którego Fundacja VOTUM jest pomysłodawcą. Celem programu jest fizyczna, społeczna i zawodowa aktywizacja osób najciężej poszkodowanych w wypadkach.
  • #WytrenujSięwPomaganiu to cykliczne akcje mające na celu podnoszenia poziomu świadomości społecznej w zakresie wpływu sportu na zdrowie przy jednoczesnym umacnianiu więzi społecznych opartych na zaufaniu i solidarności z potrzebującymi.

Wsparcie po wypadku

Filarem działalności Fundacji jest wsparcie dla osób, które ucierpiały w wypadkach, np. z winy innego kierowcy czy podczas pracy. Historia każdego z podopiecznych Fundacji jest inna, a często są to wstrząsające opowieści – w jednej chwili życie poszkodowanych uległo drastycznym zmianom. W wielu przypadkach są to zmiany nieodwracalne, dlatego tak ważne jest wsparcie oferowane przez Fundację. Wolontariusze i pracownicy Fundacji każdego dnia dokładają wszelkich starań, aby skutecznie pomagać potrzebującym.

Dzięki temu, że Fundacja VOTUM jest częścią GK, która liczy sobie ponad 20 podmiotów może wspierać swoich podopiecznych również, gdy potrzebują pomocy prawnej, np. w związku z wypadkiem, w którym uczestniczyli.

Lata działania ugruntowały pozycję Fundacji, potwierdzając tym samym, że jest to organizacja wiarygodna i stabilna. Dzisiaj Fundacja VOTUM to ponad 790 podopiecznych i 320 dobroczyńców.