Renta po wypadku

Zadośćuczynienie i odszkodowanie to nie jedyne świadczenia, jakie może otrzymać osoba poszkodowana w wypadku – wśród należnych jej świadczeń znajduje się również renta powypadkowa. Kto i kiedy może ubiegać się o rentę po wypadku? Jakie warunki muszą zostać spełnione?

Renta powypadkowa – dla kogo?

 

 

Świadczenia rentowe przysługują osobie, która na skutek wypadku doznała obrażeń ciała i jednocześnie utraciła całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej (renta z tytułu niezdolności do pracy) lub jeżeli zwiększyły się jej potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość (renta z tytułu zwiększonych potrzeb).

Renta jest specyficznym rodzajem odszkodowania po wypadku, które wypłacane jest cyklicznie aż do momentu, kiedy występują podstawy do jej wypłacania. Jej zadaniem jest rekompensata strat powstałych na skutek wypadku – utraconych możliwości zarobkowych czy kosztów opieki i leczenia.

 

Ile możesz otrzymać renty?

 

 

Nie wiesz czy Tobie lub bliskiej Ci osobie należy się renta?

  • Zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub gospodarstwie rolnym?
  • Częściowo lub całkowicie utraciłeś zdolność do pracy?
  • Wymagasz opieki lub/i rehabilitacji?
  • Twoja sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu?

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania najprawdopodobniej możemy Ci pomóc w uzyskaniu renty powypadkowej.

 

Uzyskaj rentę powypadkową!

 

Co niezwykle ważne renta po wypadku nie dotyczy tylko osób, które na skutek wypadku stały się niezdolne do samodzielnej egzystencji. Takie świadczenie przysługuje wszystkim poszkodowanym, którzy na skutek dolegliwości powypadkowych nie są w stanie samodzielnie wykonywać codziennych czynności. Dotyczy to również osób lżej poszkodowanych, którzy mają problem z wykonywaniem cięższych prac domowych (np. przynoszenie opału czy cięższe zakupy). W takich sytuacjach, podobnie jak i w przypadku osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji występuje konieczność sprawowania pomocy i opieki, inny będzie jedynie jej wymiar.

Kapitalizacja renty – czy warto?

Rentobiorcy, którzy już otrzymujący świadczenia rentowe mogą podjąć negocjacje z ubezpieczycielem odnośnie kapitalizacji renty, która polega na zmianie formy płatności renty z okresowej na jednorazową wypłatę. Propozycje składne przez ubezpieczycieli dotyczą zawarcia ugody, na podstawie której poszkodowany jednorazowo otrzymuje od ubezpieczyciela określoną kwotę (nawet kilkaset tysięcy złotych), a jednocześnie w zamian zrzeka się roszczenia o rentę w przyszłości.

Renta jest rodzajem odszkodowania, które bardzo często jest podstawowym źródłem utrzymania. Jednocześnie środki wypłacane tytułem renty na zwiększone potrzeby pokrywają koszty leczenia, które często są znaczne.

Ponadto wystąpienie z roszczeniem o rentę wymaga ścisłego wyliczenia i szczegółowego udokumentowania żądanych świadczeń, dlatego warto zdecydować się na pomoc ekspertów, którzy po analizie sprawy wskażą najkorzystniejsze rozwiązanie dla poszkodowanego oraz będą dużym wsparciem na każdym etapie postępowania.

 

 

 

Eksperci o rencie po wypadku: