Wyszukiwarka:

Każda krzywda powinna zostać naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Pełna wersja serwisu

Każda krzywda powinna być naprawiona

Wierzymy, że robimy to najlepiej.

Bezpłatna infolinia

800 217 417

dok@votum-sa.pl

180 tys. zamiast 33 tys. dla potrąconego chłopca

VOTUM /

Aktualności / Wygraliśmy / 180 tys. zamiast 33 tys. dla potrąconego chłopca

180 tys. zamiast 33 tys. dla potrąconego chłopca

30 lipca 2015

Co zrobić, kiedy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia lub wypłaca odszkodowanie w kwocie, która wydaje się nie odpowiadać rzeczywistym rozmiarom doznanych szkód?

 

Samodzielne wystąpienie na drogę sądową, choć daje szanse na uzyskanie wyższych świadczeń, dla wielu poszkodowanych oznacza duży stres. Zwłaszcza, że często nie są pewni wysokości kwot, których należy się domagać. Mają również trudność w ocenie szans na powodzenie walki sądowej.

 

Doświadczenie VOTUM wskazuje, że w każdej sytuacji warto przeanalizować szanse powodzenia w sądzie. Dodatkowo dzięki wsparciu pełnomocnika, można liczyć na kompleksową ocenę możliwych do uzyskania kwot w procesie.

 

Sprawca skazany, chłopiec w szpitalu

 

Przekonał się o tym 12-letni rowerzysta, który został potrącony przez zmieniający kierunek ruchu samochód. Kierowcę auta uznano winnym spowodowania zdarzenia oraz skazano wyrokiem. Dla chłopca następstwa wypadku były poważne. W szpitalu, do którego po zdarzeniu trafił, rozpoznano wstrząs krwotoczny, a także uraz zmiażdżeniowy i poważne złamanie prawej nogi.

 

12-latek początkowo przebywał na oddziale intensywnej terapii, a następnie trafił na chirurgię dziecięcą. Niestety leczenie nie zakończyło się na jednorazowym pobycie w szpitalu. Chłopiec był kilkakrotnie hospitalizowany i poddawany zabiegom operacyjnym. We znaki wdawała się zwłaszcza blizna oraz powstałe na skutek urazu ubytki skóry. Po wypadku nastolatek nadal wymaga stałej opieki, gdyż nie jest on w pełni samodzielny. Doznane przez niego urazy wymagają wieloletniego leczenia i rehabilitacji. Chłopcu ciągle towarzyszy także przypominający o wypadku ból.

 

Sprawą poszkodowanego chłopca zajęli się specjaliści z VOTUM. W pierwszej kolejności zweryfikowali oni dostarczoną dokumentację, a następnie ustalili szacunkową wysokość należnych małoletniemu świadczeń. Po dokonaniu wstępnej oceny, wystąpili ze zgłoszeniem roszczeń do ubezpieczyciela sprawcy wypadku, domagając się m.in. zapłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Ubezpieczyciel nie podzielił w pełni stanowiska z VOTUM i wypłacił zadośćuczynienie w kwocie 33 000 zł. Pomimo złożonego odwołania i dostarczenia przez pełnomocnika dokumentacji potwierdzającej dalsze następstwa wypadku, zakład ubezpieczeń odmówił dopłaty kolejnych kwot z tego tytułu. Specjaliści z VOTUM nie mieli jednak wątpliwości, że należy walczyć dalej i przekazali sprawę do prowadzenia przez kancelarię z grupy kapitałowej VOTUM, która wstąpiła na drogę sądową, by walczyć o należne zadośćuczynienie w procesie.

 

Wysokość zadośćuczynienia ustalił Sąd

 

Sprawa trafiła do sądu, który zgodził się z argumentacją pełnomocnika i zasądził na rzecz poszkodowanego chłopca dalszą kwotę świadczenia w wysokości 127 000 złotych. Oznaczało to, że sąd przyznał zadośćuczynienie niemal czterokrotnie wyższe niż pierwotnie zakład ubezpieczeń. Orzeczenie zakwestionował pełnomocnik chłopca, który domagał się dodatkowo zasądzenia dalszej kwoty z tytułu odsetek ustawowych.

 

Sąd II. instancji podzielił częściowo argumentację pełnomocnika, dzięki czemu łączna suma wypłat w opisanej sprawie wyniosła ponad 180 000 złotych, biorąc pod uwagę zarówno świadczenia wypłacone na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i w procesie.

 

Warto podkreślić, że dzięki determinacji poszkodowanego, a także konsekwencji pełnomocnika, chłopiec choć częściowo uzyskał środki kompensujące doznaną krzywdę. Co więcej, po zgromadzeniu dalszej dokumentacji, pełnomocnik planuje wystąpić z roszczeniami rentowymi i domagać się od ubezpieczyciela pokrywania stałych kosztów związanych ze zwiększeniem potrzeb poszkodowanego.

Skorzystaj z infolinii:

800-217-417

pon – pt: 08:00 – 18:00

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Oni już uzyskali pomoc

odszkodowanie za poślizgniecie

Pani Krystyna ostatecznie po wypadku na oblodzonym parkingu otrzymała odszkodowanie w wysokości 15.000 zł od ubezpieczyciela zarządcy terenu.

wypadek w sklepie

Pan Grzegorz postanowił dochodzić swoich praw po wypadku w sklepie. Początkowo ubezpieczyciel chciał wypłacić 4 razy niższą kwotę od tej, którą ostatecznie przyznał po negocjacjach z kancelarią odszkodowawczą VOTUM.

narciarze wypadek

Z powodu wypadku pan Wiesław został na wiele miesięcy wyłączony z życia zawodowego. Dzięki determinacji VOTUM uzyskał zwrot utraconego dochodu. Otrzymał też odszkodowanie, które wielokrotnie przewyższało kwotę zaproponowaną początkowo przez ubezpieczyciela.

wypadek na stoku

Dzięki sprawnej argumentacji VOTUM pani Renata otrzymała odszkodowanie wyższe o 250% od początkowej propozycji ubezpieczyciela. Poszkodowanej narciarce zostały wypłacone wszystkie należne świadczenia odszkodowawcze.

Menu

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - głos w Twojej sprawie

Skontaktuj się

CENTRALA VOTUM S.A

ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

tel.: 71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

800 217 417

dok@votum-sa.pl

© Copyright 2015 - VOTUM S.A. - Odszkodowanie - glos w Twojej sprawie