Wypadek przy pracy

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie!

Wypadek przy pracy

Zostałeś poszkodowany w czasie pracy lub Twój bliski zginął w związku z wypadkiem przy pracy? Zgłoś się do nas i dowiedz czy przysługują Ci świadczenia z tym związane. Jesteśmy dla Ciebie.

Źródła wypłaty odszkodowania

W sytuacji gdy dochodzi do wypadku przy pracy odszkodowanie, możesz uzyskać z dwóch podstawowych źródeł:

  • w pierwszej kolejności przysługują Ci świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, za które składki odprowadza pracodawca do ZUS-u;
  • dodatkowo możesz mieć również prawo do odszkodowania od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela, z którym zawarł umowę ubezpieczenia swojej odpowiedzialności cywilnej.

Oprócz powyższych, możesz również otrzymać odszkodowanie z prywatnej lub grupowej polisy NNW.

Zgłoszenie roszczenia – ZUS

Zgłoszenia zdarzenia do ZUS-u dokonuje w Twoim imieniu pracodawca po dostarczeniu dokumentacji medycznej oraz zaświadczania od lekarza prowadzącego leczenia z opisem stanu zdrowia po wypadku.

Następnie ZUS dokonuje wypłaty należnych Ci świadczeń – zasiłku, świadczenia rehabilitacyjnego oraz ewentualnie renty.

Po wypadku przy pracy przysługuje Ci również prawo do jednorazowego odszkodowania za procentowo określony uszczerbek na zdrowiu.

Jeżeli dojdzie do wypadku ze skutkiem śmiertelnym, ZUS wypłaca jednorazowe odszkodowanie oraz w określonych przypadkach rentę na rzecz najbliższych zmarłego.

Czy możesz otrzymać dodatkowe środki?

Niezależnie od świadczeń wypadkowych masz również prawo dochodzenia roszczeń cywilnych od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela OC.

Przysługuje Ci również odszkodowanie za koszty leczenia i rehabilitację powypadkową.

Jeżeli po wypadku stałeś się osobą niezdolną do pracy, a renta z ZUS-u nie stanowi ekwiwalentu wynagrodzenia jakie otrzymywałeś przed wypadkiem, może przysługiwać Ci dodatkowe świadczenie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela.

Jeżeli w wypadku przy pracy zginął Twój bliski, należy Ci się zadośćuczynienie, a w niektórych przypadkach również odszkodowanie.

Jesteśmy dla Ciebie

Ubezpieczenia pracodawcy to skomplikowane umowy, których analiza wymaga wiedzy i doświadczenia. Nasi ekperci prowadzą sprawy poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy od wielu lat.

Dobrowolne ubezpieczenie OC pracodawcy zawiera niejednokrotnie wiele zapisów mogących ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność ubezpieczyciela. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala na skuteczną obronę Twoich praw w starciu z ubezpieczycielem.

Jeżeli uległeś ciężkiemu wypadkowi przy pracy lub Twój bliski zginął w związku z wypadkiem przy pracy, a ZUS odmówił Ci prawa do jednorazowego odszkodowania możesz zwrócić się do nas o pomoc.

Dokonamy analizy wydanej decyzji, a także możemy złożyć w Twoim imieniu odwołanie do sądu w przypadku nieuzasadnionej odmowy.

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Zapisz

  • Pierwsze Kroki
  • fundacja Votum
  • Polskie Centrum Rehabilitacji Fundacji Votum

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń

Zadzwoń 800 217 414
lub wypełnij formularz

strzałka góra
bezpłatna wycena

Bezpłatna weryfikacja
możliwości uzyskania
odszkodowania

strzałka góra
Kompletowanie dokumentacji

Kompletowanie
dokumentacji

strzałka góra
Zgłoszenie roszczeń do zakładu >ubezpieczeń

Zgłoszenie roszczeń
do zakładu
ubezpieczeń

strzałka góra
Decyzja <br>zakładu ubezpieczeń

Decyzja
zakładu ubezpieczeń

Miałeś inną szkodę? Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie.

Zostałem ranny w wypadku

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

Rodzina

Mój bliski ucierpiał w wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wypadek

mam szkodę rzeczową

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Franki

mam kredyt we frankach

Masz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconych rat. Zweryfikujemy Twoje roszczenia..

Zostałem ranny w wypadku

Mam szkodę na nieruchomości

Sprawdzimy Twoje prawo do odszkodowania za uszkodzony budynek lub zniszczone mieszkanie.