Wypadek w gospodarstwie rolnym

Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie!

Wypadek w rolnictwie

Jeżeli uległeś wypadkowi w czasie prac rolnych, albo jeżeli Twój bliski zginął w czasie wykonywania tej pracy możesz zgłosić się do nas i dowiedzieć, czy należy Ci się odszkodowanie.

Ubezpieczenie OC rolnika

Praca rolnicza jest nie tylko trudnym fachem, ale też zawodem, w którym ryzyko zaistnienia wypadku jest wysokie. Wykorzystywane przez rolników maszyny i urządzenia, w wyniku chwili nieuwagi mogą być przyczyną powstania tragicznych w skutkach obrażeń ciała lub śmierci. Dlatego rolnicy mają obowiązek posiadania ubezpieczenia OC, którego zakres jest zbliżony do obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy samochodów.

Skąd możesz uzyskać należne Ci świadczenia?

Po wypadku przy pracy rolnej masz możliwość uzyskania świadczeń z dwóch różnych źródeł:

 • przysługują Ci roszczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego z KRUS-u;
 • z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolnika.

Sposób postępowania

 1. Jeżeli doszło do wypadku powiadom najbliższą terenową jednostkę KRUS-u. Inspektorzy KRUS przeprowadzą postępowanie oraz sporządzą protokół powypadkowy, który będzie dla Ciebie podstawą do uzyskania jednorazowego odszkodowania, zasiłku chorobowego, a nawet renty.
 2. Możesz również uzyskać świadczenia z ubezpieczenia OC rolnika, którego zakres jest bardzo szeroki i obejmuje wszelkie zdarzenia związane z posiadanym gospodarstwem.

Co obejmuje OC rolnika?

 • Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku, gdy rolnik lub osoba prowadząca z nim wspólnie gospodarstwo domowe wyrządzą szkodę.
 • Odpowiedzialnością ubezpieczyciela objęte są także wypadki spowodowane przez osoby pracujące na rzecz rolnika w jego gospodarstwie.
 • Dodatkowo, ubezpieczenie OC rolnika znajdzie również zastosowanie, gdy do szkody doprowadzi ruch wykorzystywanych w gospodarstwie maszyn i urządzeń jakim jest między innymi kombajn.
 • Wyjątkiem jest zdarzenie z udziałem ciągnika rolniczego wykorzystywanego w pracy w gospodarstwie, ale w takiej sytuacji przysługują Ci świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia OC komunikacyjnego posiadacza ciągnika.
 • Odpowiedzialność ubezpieczyciela może znaleźć zastosowanie także w sytuacji, gdy poszkodowanym będzie sam rolnik – właściciel gospodarstwa. Warunkiem wypłaty odszkodowania będzie w takiej sytuacji udowodnienie, że do zdarzenia doprowadził któryś z domowników, bądź osoba pracująca w gospodarstwie na rzecz rolnika.

Jesteśmy dla Ciebie

Zapewnimy Ci bezpłatną weryfikację sprawy dotyczącej wypadku przy pracy w rolnictwie.

Jeżeli uległeś takiemu zdarzeniu skontaktuj się z nami, a sprawdzimy, czy przysługuje Ci zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za poniesione koszty oraz renta.

Jeżeli w wyniku takiego wypadku zginął Twój bliski sprawdzimy, czy należy Ci się zadośćuczynienie, stosowne odszkodowanie oraz renta, a także zwrot poniesionych kosztów pogrzebu.

 • Pierwsze Kroki
 • fundacja Votum
 • Polskie Centrum Rehabilitacji Fundacji Votum

Jak uzyskać należne odszkodowanie?

Zadzwoń

Zadzwoń 800 217 414
lub wypełnij formularz

strzałka góra
bezpłatna wycena

Bezpłatna weryfikacja
możliwości uzyskania
odszkodowania

strzałka góra
Kompletowanie dokumentacji

Kompletowanie
dokumentacji

strzałka góra
Zgłoszenie roszczeń do zakładu >ubezpieczeń

Zgłoszenie roszczeń
do zakładu
ubezpieczeń

strzałka góra
Decyzja <br>zakładu ubezpieczeń

Decyzja
zakładu ubezpieczeń

Miałeś inną szkodę? Sprawdź czy należy Ci się wyższe odszkodowanie.

Zostałem ranny w wypadku

ZOSTAŁEM RANNY W WYPADKU

W wyniku wypadku doznałeś obrażeń ciała? Chcesz poznać swoje prawa do odszkodowania? Zgłoś sprawę do darmowej analizy.

Rodzina

Mój bliski ucierpiał w wypadku

W Twojej rodzinie wydarzył się tragiczny wypadek? Twój bliski jest w stanie ciężkim? Wiemy, jak uzyskać zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Wypadek

mam szkodę rzeczową

Miałeś kolizję lub wypadek z winy innego kierowcy? Zniszczeniu uległa maszyna rolnicza? Sprawdź, jakie może być Twoje odszkodowanie za wypadek.

Franki

mam kredyt we frankach

Masz kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich? Sprawdź, czy możesz ubiegać się o zwrot nadpłaconych rat. Zweryfikujemy Twoje roszczenia..

Zostałem ranny w wypadku

Mam szkodę na nieruchomości

Sprawdzimy Twoje prawo do odszkodowania za uszkodzony budynek lub zniszczone mieszkanie.