Po niezwykle istotnym czwartku 15.06.2023 r., w którym zapadły dwa wyroki TSUE dla Frankowiczów, wiemy już, że w przypadku unieważnienia umowy kredytowej bank nie może żądać od kredytobiorców opłat za korzystanie z kapitału (wyrok TSUE C-520/21). Z drugiej strony osoby posiadające kredyt CHF dostały od Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zielone światło, żeby kierować do banków, takich jak: mBank, Millennium, Santander, BPH, PKO BP, Deutsche Bank, BNP Paribas i innych, dodatkowe roszczenia.

Wyrok TSUE: wyższe odsetki dla Frankowiczów

Oprócz decyzji dotyczącej tzw. bezumownego korzystania z kapitału TSUE zdecydował także, od którego momentu należy obliczać odsetki ustawowe za opóźnienie w przypadku roszczeń frankowiczów wobec banku.

wyrok tsue frankowicze
Wyroki TSUE dla Frankowiczów

To zmiana w stosunku do wcześniejszej praktyki stosowanej w polskim orzecznictwie. Dotąd zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z maja 2021 r. odsetki były naliczane od momentu złożenia przez kredytobiorcę oświadczenia przed sądem, w którym Frankowicz kwestionował zapisy umowy kredytu CHF. Jednocześnie kredytobiorca oznajmiał, że liczy się z konsekwencjami unieważnienia umowy kredytu frankowego. Tak tłumaczy to dla serwisu money.pl radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych:

„Uchwała majowa nakłada na konsumentów dodatkowy obowiązek złożenia oświadczenia o zrozumieniu skutków i konsekwencji stwierdzenia nieważności umowy przez sąd. Trzeba wprost wskazać, że taki obowiązek nie wynika z orzecznictwa TSUE, tym bardziej z treści Dyrektywy 93/13 o ochronie konsumentów”.

Zdaniem radcy prawnego Wojciecha Bochenka uchwała Sądu Najwyższego stawiała w korzystniejszej sytuacji banki kosztem kredytobiorców, bo, paradoksalnie, termin przedawnienia roszczeń konsumenta mógł rozpocząć bieg szybciej niż banku. Wyrok TSUE z 15.06.2023 r. ma to zmienić – właśnie za sprawą sposobu naliczania odsetek ustawowych za zwłokę.

Wyroki TSUE korzystne dla Frankowiczów

Nie da się ukryć, że Frankowicze liczyli, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ponownie wyda korzystne dla nich wyroki. I tak się właśnie stało. Prokonsumenckie decyzje TSUE z 15.06.2023 r. to:

  • Wyrok TSUE C-520/21 – tzw. bezumowne korzystanie z kapitału.
  • Wyrok TSUE C-287/22 – możliwość zawieszenia płatności rat.

Dzięki tym decyzjom TSUE Frankowicze:

  • nie muszą bać się pogróżek banków dotyczących pobierania opłaty za korzystanie z kapitału.
  • mają możliwość zawieszenia płatności rat na czas trwania procesu sądowego.

Ponadto kredytobiorcy frankowi będą mogli otrzymać wyższe odsetki za opóźnienie w realizacji roszczeń, niż miałoby to miejsce, gdyby odsetki były naliczane zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z maja 2021 r.

W kwestii odsetek praktyka sądów nie jest jednolita, chociaż najczęściej zapadają wyroki zbieżne ze stanowiskiem SN.”, tłumaczy radca prawny Wojciech Bochenek.  „W takiej sytuacji pozostaje złożenie apelacji w przedmiocie zasądzonych odsetek oraz terminu ich zasądzenia, jeżeli mamy do czynienia z wyrokiem pierwszej instancji. W przypadku wyroków prawomocnych można rozważać złożenie skargi kasacyjnej”.

Po korzystnych dla Frankowiczów wyrokach TSUE można się spodziewać, że kolejni kredytobiorcy odważą się wstąpić z bankiem na drogę postępowania sądowego. Więcej spraw dotyczących kredytów CHF może wpłynąć na wydłużenie czasu do momentu uzyskania prawomocnego wyroku, a co za tym idzie, większe odsetki, jakich Frankowicze będą mogli domagać się od banków.

Więcej na ten temat w artykule na money.pl.