W dniu 27 lutego 2020 r. zostały opublikowane wyniki za IV kwartał 2019 r. Zauważyć można wzrosty we wszystkich segmentach działalności spółki, przede wszystkim w sektorze spraw bankowych.

Zapoznaj się z treścią raportu!

Podsumowanie IV kwartału 2019 roku

Wyniki uzyskane przez Grupę Kapitałową VOTUM w IV kwartale 2019 roku potwierdzają, że dywersyfikacja działalności spółki na segment szkód osobowych, segment cesji wierzytelności oraz segment spraw bankowych była właściwą decyzją. Nie tylko odnotowano historyczne rekordy w poszczególnych segmentach, ale również znaczący wzrost dynamiki przychodów. W efekcie portfel roszczeń dotyczących klientów rynku finansowego wyniósł łącznie 1,4 mld zł.

Zamykamy rok 2019 historycznymi rekordami. Proces dywersyfikacji segmentów działalności Grupy Kapitałowej Votum zaczyna przynosić wymierne efekty, zgodne z naszymi założeniami i oczekiwaniami. Wyodrębnione linie produktowe pozwalają nam na lepsze zarządzanie nimi oraz większą zdolność do optymalizacji kosztów w poszczególnych, kluczowych obszarach biznesowych Grupy. Zgromadzony portfel roszczeń po IV kwartałach 2019 roku wzrósł do ponad 1,4 mld zł w postępowaniach przedprocesowych oraz procesowych, podczas gdy na koniec III kwartału 2019 r. wynosił nieco ponad 1,2 mld zł. To rekordowy wzrost portfela na przełomie jednego kwartału, bowiem wartość obsługiwanych roszczeń wzrosła o ponad 16%. Ważne znaczenie ma również intensyfikacja akcji procesowej, skutkująca przygotowaniem 2,5 tys. spraw sądowych w IV kwartale, tj. o tysiąc więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Czynniki te pomyślnie rysują perspektywy przyszłych okresów – powiedział Prezes Zarządu VOTUM S.A. Bartłomiej Krupa

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży GK VOTUM za rok 2019 wyniosły ponad 141 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 34% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto zysk netto wyniósł ponad 18 mln zł, jest to wzrost o 115% do roku 2018.

W każdym z segmentów działalności Grupy Kapitałowej odnotowano wzrosty, przy czym zgodnie z oczekiwaniami to sektor spraw bankowych przoduje w tym zakresie. W jego przypadku odnotowano aż 966% wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, a w samym IV kwartale podpisano 3,5 tys. nowych kontraktów, do czego przyczynił się między innymi wyrok wydany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na początku października.

Niezwykle istotne jest zahamowanie tendencji spadkowej, którą od jakiegoś czasu można było zaobserwować w segmencie szkód osobowych, co więcej odnotowano wzrost rentowności oraz poprawę marży z 27% do 34%. Podobną zmiennością cechuje się dynamika segmentu rehabilitacyjnego, w przypadku którego wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł 34%.

Warto zauważyć, że w segmencie cesji wierzytelności szkód w pojazdach również odnotowano wzrost dynamiki przychodów. W IV kwartale było to 7,5 mln zł, co jest wartością dwukrotnie wyższą niż rezultat osiągnięty w I kwartale 2019 r.

Zapoznaj się z treścią raportu!

Zapraszamy również do zapoznania się z komentarzem Prezesa Bartłomieja Krupy dotyczącym IV kwartału w sekcji Relacje Inwestorskie VOTUM S.A.