Polityka prywatności

Polityka prywatności VOTUM S.A.

KTO PRZETWARZA DANE OSOBOWE?

Administratorem danych osobowych jest VOTUM S.A., ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zwana także dalej: „Spółką”,

która przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (dalej: RODO),  

Z KIM MOŻNA SIĘ KONTAKTOWAĆ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z ustanowionym przez Votum S.A. Inspektorem Ochrony Danych:

Katarzyna Haręża

iod@votum-sa.pl

Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe są pozyskiwane od użytkowników strony internetowej lub profilów w mediach społecznościowych, którzy podają dane:

 • publikując komentarz pod postami, które umieściliśmy na naszym profilu lub na stronie internetowej lub reagując na treści publikowane na naszym profilu,
 • przesyłając dane przez formularze kontaktowe,
 • subskrybując nasz profil w mediach społecznościowych (skorzystanie z opcji „Lubię to!” lub „Obserwuj”);
 • akceptując pliki Cookies,
 • wypełniając formularz kontaktowy.

W JAKIM CELU I JAK DŁUGO DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE?

 • przedstawienie oferty, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej odwołania,
 • publikacja komentarzy uczestników, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej odwołania lub usunięcia komentarza,
 • wysłanie aktualności, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), do czasu jej odwołania,
 • prowadzenie korespondencji, jako realizacja uzasadnionych prawnie interesów Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu wypełnienia celów, wyrażenia sprzeciwu lub zmiany przez użytkownika ustawień plików cookies,
 • prowadzenie analityki i statystyki na potrzeby administrowania serwisem i kontami w mediach społecznościowych VOTUM S.A., jako realizacja uzasadnionych prawnie interesów Spółki na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do czasu wypełnienia celów, wyrażenia sprzeciwu lub zmiany przez użytkownika ustawień plików cookies.

KOMU DANE OSOBOWE SĄ PRZEKAZYWANE?

Odbiorcami danych osobowych są:

PRZEKAZYWANIE DANYCH W CELU PREZENTACJI OFERTY

Użytkownik Serwisu może zapytać o ofertę handlową dotyczącą produktów lub usług oferowanych w ramach Grupy Kapitałowej VOTUM za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy. Administrator Serwisu zbiera za pomocą formularza dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Za zgodą Użytkownika przekazywane do spółki dedykowanej do obsługi danego typu spraw:

 • w zakresie oferty dla osób posiadających kredyt we frankach lub w złotówkach – VOTUM Finance Help S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0001054391 oraz Votum Consumer Care sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000329549 informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 • w zakresie dochodzenia odszkodowań po wypadku komunikacyjnym, wypadku w pracy lub w rolnictwie, szkody na nieruchomości – VOTUM Odszkodowania S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000787860, informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC oraz Meta Platforms Ireland Limited. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO)

Tekst standardowych klauzul umownych oraz informacji  w zakresie przetwarzania przez Google LLC: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.

Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms Ireland Limited wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

WSPÓŁADMINISTROWANIE – FACEBOOK

Współadministratorem danych osobowych jest Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage Administratora. Zakres odpowiedzialności Meta Platforms Ireland Ltd za przetwarzanie danych osobowych użytkowników Fanpage:

1) posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych;
2) zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
3) zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
4) zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.

Zakres odpowiedzialności VOTUM S.A. za przetwarzanie  danych:
1) posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;

2) zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO).

Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

JAKIE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH?

Osoba, której dane dotyczą ma prawo: 

– dostępu do danych osobowych, w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych oraz informacji o przetwarzaniu danych, 

 – sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych, 

 – usunięcia danych, o ile nie zachodzą żadne wyłączenia do realizacji tego prawa, 

– ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych przepisami RODO,

– przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu administratorowi.

Osoba, której dane dotyczą jest również uprawniona do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych  w każdym czasie, a cofnięcie zgody nie wpływa na wcześniejsze przetwarzanie danych.

Osoba, której dane są przetwarzane może także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wnioski i pytania można kierować na adres iod@votum-sa.pl lub na adres biura albo w inny sposób wybrany przez osobę, której dane dotyczą.

PRAWO DO SPRZECIWU

Osoba, której dane są przetwarzane może też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki, jeśli jest to uzasadnione szczególną sytuacją tej osoby.

Sprzeciw wobec  przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (w tym w związku z informowaniem o wykonywaniu zawodu) oraz wobec dokonanego w tych celach profilowania można  złożyć w każdym momencie i nie wymaga on uzasadnienia.

Sprzeciw można kierować na adres: iod@votum-sa.pl lub na adres biura albo w inny sposób wybrany przez osobę, której dane dotyczą.

PROFILOWANIE

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.

PLIKI COOKIES

Przechowujemy zapytania HTTP, które są pobierane od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami cookies”). Pliki Cookies zawierają IP komputera, dotyczące sesji, przeglądarki internetowej, urządzeń wykorzystywanych do wyświetlenia treści, aktywności w Serwisie lub na profilu. Dane są wykorzystywane do administrowania Serwisem, ustalenia preferencji i w innych celach marketingowych. Można zmienić ustawienia i określać warunki przechowywania oraz dostępu do danych, tak aby pliki cookies były blokowane albo aby informowano, że są wysyłane na urządzenia użytkownika. Otwierając stronę w przeglądarce po raz pierwszy lub w oknie prywatnym przeglądarki Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną na zbieranie plików cookies lub o dokonanie zmiany ustawień ich zbierania, korzystając z paska narzędzi dostępnego na dole strony.

Jeśli użytkownik Serwisu wyłączy pliki cookie, niektóre elementy naszej witryny mogą nie działać poprawnie na jego urządzeniu i może nie mieć dostępu do wszystkich części naszej witryny. Zalecamy włączenie obsługi plików cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookies” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik Serwisu może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

GOOGLE TAG MANAGER

Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na stronach internetowych lub profilach w mediach społecznościowych. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

FACEBOOK PIKSEL

Korzystamy z Facebook Piksel, który umożliwia wyświetlanie reklam na portalu Facebook jego użytkownikom portalu Facebook, którzy wykazali zainteresowanie materiałami publikowanymi przez Spółkę i Fundację w sieci Internet lub interesują się materiałami tego rodzaju. Facebook Pixel pozwala na uzyskanie statystyk dotyczących korzystania ze Strony. Więcej: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616, wyłączenie Pixel: https://de-de.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink albo na stronie https://www.facebook.com/settings?tab=ads. W celu wyłączenia funkcji należy zalogować się do portalu Facebook.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON I PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH

W Serwisie znajdują się również odnośniki do innych stron internetowych. Zasady korzystania ze stron internetowych i zachowania prywatności użytkowników stron, do których użytkownik zostaje przekierowany za pomocą odnośnika, są zamieszczone na tych stronach.

Na Stronie znajdują się linki do zewnętrznych portali społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, a także kanału YouTube). Po kliknięciu w dany link dochodzi do aktywizacji tzw. wtyczki portalu społecznościowego, co oznacza, że przeglądarka internetowa połączy się z serwerem portalu społecznościowego i Użytkownik strony zostanie przekierowany na stronę tego portalu. Dostawca portalu będzie przetwarzał zatem dane dotyczące tego, że Użytkownik skorzystał ze Strony Administratora. Dane te zostaną przesłane bezpośrednio z przeglądarki Użytkownika na serwer portalu społecznościowego i będą tam przechowywane. Jeżeli Użytkownik jest zalogowany na danym portalu społecznościowym, portal ten powiąże wizytę Użytkownika na portalu z kontem w tym portalu. Jeżeli zatem Użytkownik nie chce, bo dostawca portalu przetwarzał takie dane, nie powinien klikać w link.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Spółka i Fundacja stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W Polityce Prywatności mogą być wprowadzone zmiany, w szczególności w celu dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach w Serwisie.

Wrocław, 25.06.2024 r.