1 sierpnia 2019 r. na stronie internetowej Strefy Inwestorów ukazał się wywiad z Prezesem Zarządu VOTUM S.A. Bartłomiejem Krupą dotyczący między innymi prognozy przychodów oraz działalności spółki.

Korzystna zmiana notowań VOTUM S.A na GPW

W latach 2016-2018 notowaniom spółki według Prezesa VOTUM S.A szkodziły przede wszystkim prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, które mogły w negatywny sposób odbić się na całej branży.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Jak wiadomo, inwestorzy nie lubią niepewności, czyli na przykład sytuacji, że nad jakąś branżą czy spółką wisi widmo nowych regulacji. W końcu jednak rząd przedstawił propozycje zmian w prawie, które mogą dać premię za uczciwą działalność na rynku odszkodowawczym. W tej chwili nasz biznes jest też o wiele bardziej zdywersyfikowany, konkurencyjny i profesjonalny, niż kilka lat temu. Bazujemy na efekcie skali oraz na głębokiej specjalizacji, w trzech równoważących się w coraz większym stopniu segmentach: roszczeń za szkody osobowe, cesji wierzytelności szkód w pojazdach i pomocy frankowiczom – komentuje Bartłomiej Krupa.

Pomoc frankowiczom

Sprawy bankowe to obecnie jeden z trzech filarów działalności VOTUM S.A., kolejny po cesjach wierzytelności w segmencie szkód w pojazdach oraz roszczeń za szkody osobowe, spółka działa w tym zakresie już od dwóch lat. Obecnie ponad 1400 spraw frankowych znajduje się na różnym etapie postępowania sądowego, przy czym pierwsze z nich zakończyły się już z korzyścią dla klientów spółki.

Obserwując orzecznictwo sądów i tempo napływu spraw, wydaje się, że założenie 50 mln zł przychodów z segmentu pomocy frankowiczom w 2020 roku jest jak najbardziej realne – mówi Prezes VOTUM S.A. w rozmowie ze Strefą Inwestorów.

Konkurencyjność rynku odszkodowań

Autorzy artykułu zwracają uwagę na fakt, iż w ostatnich latach można zaobserwować trend spadkowy w ilości ofiar wypadków, do czego przyczyniła się między innymi jakość dróg i poruszających się nimi kierowców oraz kultura jazdy. Jednak Prezes VOTUM S.A. nie upatruje w tym zagrożenia.

Rzeczywiście w długim terminie można zaobserwować trend spadkowy, ale proszę zauważyć, że bywają lata, w których ta tendencja się odwraca. Tak jest na przykład w tym roku. Niewątpliwie, nie ma już tak szerokiego rynku w szkodach osobowych, jak 10 lat temu, ale on wygląda też nieco inaczej w zakresie regulacyjnym i konkurencyjności, niż przed dekadą. Poza tym nasza strategia w tym segmencie uległa zmianie: nie bierzemy drobnych spraw, skupiamy się na tych dużych, dzięki temu udało nam się zredukować w firmie koszty osobowe w tym segmencie. Postąpiliśmy słusznie, bo teraz mamy rynek pracownika, a pozostaliśmy z najwyżej wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą.

Ponadto Bartłomiej Krupa zauważa, że polski rynek odszkodowań jest o wiele mniej konkurencyjny niż jeszcze kilka lat temu.

Jesteśmy zdecydowanie największym graczem na tym bardzo rozdrobnionym rynku. Odnotowujemy odpływ podmiotów z tego rynku np. w kierunku sprzedaży bezpośredniej w sektorze energetycznym. Regulacje sprzyjają raczej dużym i uczciwym kancelariom odszkodowawczym. W segmencie pomocy frankowiczom nie mamy żadnego dużego konkurenta.

Wyniki za I półrocze 2019

Prezes VOTUM S.A. nie zdradził informacji dotyczących wyników spółki za I półrocze 2019 r., publikacja Skonsolidowanego Półrocznego Raportu Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2019 roku została zaplanowana dopiero na 6 września 2019 r.

Rada nadzorcza postawiła przed zarządem Votum cel na lata 2018-19 pod postacią wypracowania zysku rzędu 25 mln zł. 8 mln zł zarobiliśmy w 2018 roku. Zamierzamy ten cel zrealizować. Wiele wskazuje na to, że to się uda.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępną na stronie internetowej Strefy Inwestorów.