W II kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa VOTUM wysłała do sądów ponad 2,1 tys. pozwów dotyczących kredytów indeksowanych lub denominowanych do franka szwajcarskiego. Zauważalny jest wzrost zainteresowania frankowiczów podjęciem działań związanych z dochodzeniem roszczeń od banku, a czerwiec był pod tym względem rekordowy.

Masz kredyt we frankach? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Kredyt we frankach – pozew do sądu

W pierwszym kwartale tego roku eksperci Grupy Kapitałowej VOTUM przygotowali ponad 1,5 tys. pozwów w sprawach bankowych. Drugi kwartał okazał się być jeszcze lepszy pod tym względem – w imieniu kredytobiorców frankowych zainicjowano ponad 2,1 tys. postępowań sądowych. Ponadto pod koniec drugiego kwartału zauważalny był wzrost zainteresowania podjęciem działania przez frankowiczów.

Utrzymujący się od dłuższego czasu na wysokim poziomie kurs franka szwajcarskiego i konieczność spłaty rat kredytu, pomimo obniżenia pensji lub całkowitej utraty pracy w wielu przypadkach zmobilizował kredytobiorców do podjęcia decyzji o uregulowaniu swojej sytuacji związanej z posiadaniem kredytu frankowego – komentuje Kacper Jankowski, Prezes Votum Robin Lawyers SA, spółki wchodzącej w skład GK VOTUM.

Masz-prawo-do-odszkodowania

Przełożyło się to między innymi na ilość umów, jaką spółka zawarła z klientami. W pierwszym kwartale było to ponad 2100 umów, czyli średnio 700 umów miesięcznie. Na skutek pandemii koronawirusa i związanych z tym ograniczeń liczba ta nieco zmniejszyła się w kwietniu i maju. Jednak szacuje się, że ilość nowych spraw z czerwca przekroczy średnią z I kwartału. Tym samym może paść rekord miesięcznej liczby nowych klientów od początku tego roku.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią materiału dostępnego na portalu bankier.pl