Obecnie przedsiębiorcy zmagają się z wieloma wyzwaniami, które spowodowała pandemia koronawirusa. Choć teraz okoliczności są wyjątkowe, również przed wybuchem epidemii właściciele firm musieli mierzyć się z sytuacjami, które mogły oznaczać koniec przedsiębiorstwa – takimi jak na przykład jego pożar. Jakie działania należy podjąć, aby otrzymać wypłatę odszkdowania? O co szczególnie powinien zadbać przedsiębiorca?

Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!

Czy pożar przedsiębiorstwa to koniec jego działalności?

Pożar budynku mieszkalnego to tragiczne doświadczenie dla osób go zamieszkujących. Często w jednej chwili dach nad głową traci kilka lub kilkanaście rodzin. Natomiast, gdy na skutek pożaru zostaje zniszczona fabryka czy hala magazynowa ma to wpływ nie tylko na właściciela danego przedsiębiorstwa, ale również i na zatrudnianych przez niego pracowników. W takiej sytuacji zagrożone bywa życie i zdrowie pracowników, ale pożar powoduje również ogromne straty finansowe, które mogą doprowadzić do upadku firmy.

Jak straszny w skutkach bywa pożar w firmie pokazał ten wczorajszy w zakładzie przetwórstwa owocowego w belgijskim Zepperen. Pożary w zakładach produkcyjnych mogą oznaczać koniec działalności przedsiębiorstwa. – podkreśla mecenas Albert Demidowski, ekspert VOTUM Odszkodowania SA, spółki wchodzącej w skład GK VOTUM.

Dlatego niezwykle istotne jest właściwe zabezpieczenie majątku przedsiębiorstwa poprzez wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, dlatego przedsiębiorca powinien szczegółowo przeanalizować zapisy znajdujące się w polisie i wybrać wariant ubezpieczenia adekwatny do swoich potrzeb i profilu działalności. Warto również zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia – zbyt niska nie pokryje wszystkich ewentualnych strat.

Co jeśli ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Pomimo starań podjętych przez właściciela firmy – wykupienia ubezpieczenia odpowiedniego dla danego rodzaju działalności może się zdarzyć, że wysokość odszkodowania zaproponowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe będzie znacząco zaniżona. W przypadku pożaru fabryki czy hali magazynowej może się okazać, że poniesione z tego tytułu straty to nawet kilka milionów złotych, a odmowa wypłaty odszkodowania może być równoznaczna z końcem działalności przedsiębiorstwa.

Pomocny w takiej sytuacji może być profesjonalny pełnomocnik, który w imieniu przedsiębiorcy wyegzekwuje od zakładu ubezpieczeń roszczenia odszkodowawcze. Ponadto dzięki powierzeniu swojej sprawy ekspertom można liczyć na ich wsparcie na każdym etapie postępowania.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu dostępnego na portalu BiznesTuba.