MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW opublikował „Ranking skutecznych prezesów”, którzy najlepiej sprawdzili się w swojej roli w ciągu 2022 roku. Wśród wyróżnionych znalazł się również Prezes Grupy Kapitałowej Votum, Bartłomiej Krupa.

Skuteczny Prezes – Bartłomiej Krupa

Jak podkreślają organizatorzy plebiscytu wyniki rankingu pokazują, że trwałą wartość, niezależnie od koniunktury, najskuteczniej potrafią tworzyć liderzy, którzy na wylot znają swoją firmę, rozumieją potrzeby klientów i wiedzą, jak je skutecznie zaspokajać. Co więcej konsekwentnie budują wzrost swoich organizacji, dbając o ich fundamenty.

To wyróżnienie to dla nas ogromna radość i potwierdzenie, że kierunek naszych działań jest właściwy. W ciągu 18 lat działalności spółki to człowiek niezmiennie znajdował i znajduje się w centrum naszych zainteresowań i dotyczy to zarówno klientów, pracowników, jak i akcjonariuszy związanych z Grupą Kapitałową Votum, dlatego uznanie dla kierunku działań wyznaczonego przez Prezesa cieszy tym bardziej.

10. edycja Rankingu skutecznych prezesów

Jest to już dziesiąta edycja rankingu, którego głównym celem jest przedstawienie i promocja tych liderów, którzy skutecznie przewodzą swoim firmom, również w przypadku dynamicznych zmian otoczenia rynkowego. Ubiegły rok obfitował w wydarzenia i okoliczności, w obliczu których budowa wartości firmy była wyjątkowo trudnym wyzwaniem.

Ranking obejmuje prezesów spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Analizie zostały poddane spółki z sektora małych, średnich i dużych firm. W rankingu ujęto te z nich, które były najskuteczniej zarządzane. Kryteria oceny, jakie brano pod uwagę to między innymi:

  • całkowita stopa zwrotu,
  • wskaźniki rynkowe
  • oraz wskaźniki rentowności.

W zestawieniu ujęto 30 najskuteczniejszych prezesów spółek notowanych na WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Wyróżnienie dla GK VOTUM

Prezes Votum, Bartłomiej Krupa okazał się być najskuteczniejszym prezesem spośród szefów firm z indeksu sWIG80. Zarówno stopa zwrotu, jak i zmiana kapitalizacji oraz wskaźniki rentowności Votum SA otrzymały wysokie noty 10/10. Ogólna ocena wyniosła natomiast 8,1. Prezes Krupa jest związany z Votum SA od 2007 roku, w tym czasie przeszedł wszystkie szczeble kariery począwszy od Młodszego referenta ds. prawnych, przez Dyrektora Departamentu prawnego po Wiceprezesa. Funkcję Prezesa Votum SA pełni nieprzerwanie od 2017 roku.  

Grupa Kapitałowa Votum skupia kancelarie, które wyspecjalizowały się w dochodzeniu roszczeń z tytułu umów bankowych oraz dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Firma oferująca usługi frankowiczom chcącym odzyskać nadpłacone raty wypracowała w minionym roku ponad 300 mln zł przychodu i odnotowała ponad siedmiokrotny wzrost zysku netto, który ukształtował się na poziomie 88 mln zł. Kancelarie Votum reprezentują interesy ponad 38 tys. prywatnych klientów.”

MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW