W dniu 8 września 2020 r. opublikowany został raport Grupy Kapitałowej VOTUM za I półrocze 2020 r. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. zysk netto wyniósł ponad 4 mln złotych, tym samym w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2019 odnotowano spadek o 54%. Wpłynął na to między innymi lockdown gospodarki, z którym musieliśmy się zmierzyć w pierwszym półroczu tego roku, a także zawieszenie pracy sądów i poczynione inwestycje. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ponad 68 mln zł.

Sprawdź raport!

Podsumowanie I półrocza 2020 r.

W pierwszym półroczu konsekwentnie kontynuowana była strategia dywersyfikacji działalności Grupy Kapitałowej VOTUM poprzez oparcie jej na trzech głównych filarach działalności: sprawach bankowych, cesjach wierzytelności oraz odszkodowaniach.

Ponadto podjęto decyzję o rozpoczęciu działalności w nowym segmencie – odnawialnych źródeł energii. Jak podkreśla w swojej wypowiedzi Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM SA możemy pochwalić się wyraźnymi przewagami, do których można zaliczyć przede wszystkim wykorzystywane materiały oraz konkurencyjną cenę. Co więcej spółka pozyskała już pierwszą 100 klientów, niektórzy z nich mogą już korzystać z własnej elektrowni słonecznej i choć spółka nie wygenerowała zysków w pierwszym półroczu jest to ważny segment dla przyszłości GK VOTUM.

W przypadku pozostałych segmentów działalności można zaobserwować spadek w przypadku działalności odszkodowawczej, do czego przyczyniły się nie tylko czynniki ogólnorynkowe, ale również zamknięcie ruchu drogowego i idące za tym ograniczenie ilości wypadków. Warto jednak zauważyć , że struktura wartościowa tego segmentu pozostaje zgodna z założeniami długoterminowymi, a wartość roszczeń sięga w tym obszarze poziomu najwyższego o 5 lat.

Z kolei w przypadku spraw bankowych oraz cesji wierzytelności dotyczących szkód rzeczowych można zaobserwować dwukrotny wzrost. Co więcej każdy z tych segmentów generuje około 20% przychodów dla Grupy Kapitałowej.

W pierwszym półroczu 2020 roku wystosowano 7,5 tys. nowych pozwów, jest to wartość dwukrotnie większa niż w roku ubiegłym. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Realizacja obranej taktyki procesowej była możliwa w większym niż dotychczas stopniu między innymi ze względu na reorganizację pracy kancelarii prawnych z Grupy Kapitałowej wynikającą z dostosowania się do trybu pracy sądów w okresie pandemii.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Raportu Półrocznego 2020.