Likwidacja szkód w pojazdach to dla kierowców niezwykle ważny temat – mimo szczegółowych regulacji prawnych, wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego i obszernego orzecznictwa sądów wciąż zdarza się, że poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie.

 

 

Rzecznik Finansowy wydał kolejny raport, podejmujący tę tematykę. Podjął w nim kwestie, związane z przedmiotem skarg poszkodowanych właścicieli pojazdów.

 

 

Są to:

 

  • refundacja wydatków na najem pojazdu zastępczego,

 

  • amortyzacja części zamiennych,

 

  • rodzaje części zamiennych stosowanych do naprawy pojazdów,

 

  • szkoda całkowita,

 

  • stawki za roboczogodzinę prac blacharskich, lakierniczych i mechanicznych,

 

  • utrata wartości handlowej pojazdu.

 

W raporcie Rzecznik Finansowy wyraził zaniepokojenie tym, że liczba skarg na OC komunikacyjne nie maleje i ocenił działania zakładów ubezpieczeniowych w zakresie wypłacania świadczeń z tego tytułu. Obserwacje nie napawają jednak optymizmem.

 

 

Wielu ubezpieczycieli nie respektuje wytycznych Komisji Nadzoru Finansowego, niektórzy starają się obejść zalecenia KNF i stosują rozwiązania, których wynikiem są znacznie zaniżone odszkodowania.

 

 

Jak podkreśla w raporcie Rzecznik Finansowy, niekiedy ubezpieczyciele korzystają z niewiedzy poszkodowanych na przykład w kwestii wartości handlowej pojazdu. Nierzadko zdarza się, że zakład ubezpieczeń zaniża ją przy likwidacji szkody, a właściciel pojazdu, nieświadomy, że może się nie zgodzić z decyzją ubezpieczyciela, godzi się na wskazaną przez niego sumę.

 

 

Równie poważnie wygląda kwestia zwrotu kosztów naprawy samochodów. Wciąż sporym problemem dla właścicieli samochodów jest narzucanie użycia w trakcie naprawy pojazdu zamienników oryginalnych części zamiennych. Zakłady ubezpieczeń ingerują również w ceny części zamiennych, a także koszty robocizny czy materiałów zawarte w kosztorysach.

 

 

W niektórych dziedzinach widać poprawę – przykładem może być pokrycie kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Jednak nawet ta kwestia nie jest do końca rozwiązana – problemem wciąż jest długi okres oczekiwania na decyzję ubezpieczyciela w kwestii zasadności najmu samochodu.

 

 

Rzecznik Finansowy stara się znajdować rozwiązania mogące pomóc poszkodowanym właścicielom pojazdów. Rekomenduje przede wszystkim  skorzystanie z usług niezależnego rzeczoznawcy w kwestii wyceny kosztów naprawy i materiałów.

 

 

Nie zawsze proste jest znalezienie odpowiedniego eksperta i załatwienie koniecznych formalności. VOTUM S.A. oferuje pomoc sprawdzonych i solidnych rzeczoznawców i doradców ubezpieczeniowych, którzy mogą poprowadzić negocjacje z ubezpieczycielem.

 

 

Więcej na temat wniosków Rzecznika Finansowego napiszemy w kolejnych artykułach.