Wielkimi krokami zbliża się koniec tegorocznych dywidend. W nadchodzącym wrześniowym zestawieniu pozostała tylko niewielka liczba ofert przedstawionych przez spółki działające na rynku głównym i NewConnect – w tym od Votum Group. Grupa Kapitałowa Votum przeznaczyła rekordową sumę do podzielenia między akcjonariuszy, mowa o 30 000 000 zł!

Grupa Kapitałowa Votum – nowy rekord dywidendy i wzrost kursu akcji

Bieżący okres dywidendowy okazał się niezwykle owocny dla Votum Group. Bowiem spółka dołącza do grona krajowych liderów, którzy podzielą się w tym sezonie zyskami z akcjonariuszami. W bieżącym roku firma prezentuje imponujące stawki dywidendy, a dodatkowo notowania firmy znacząco wzrosły, osiągając zdumiewający poziom. Grupa Votum do podziału przeznaczyła aż 30 mln zł, tym samym zajmując trzecie miejsce pod względem rekordowych kwot. Ta zawrotna kwota nie tylko bije rekordy, ale także gwarantuje spółce miejsce na podium.

Obecnie, przy cenach akcji Votum Group w okolicach 48 zł, stawka dywidendy wynosząca 2,50 zł na akcję reprezentuje stopę dywidendy na poziomie 5,2%. Dywidenda zostanie wypłacona akcjonariuszom w dwóch transzach, każda wynosząca 15 mln zł, czyli łącznie 1,25 zł na akcję. Pierwsza transza zostanie wypłacona 20 października, a druga 20 grudnia.

votum giełda

Votum Group – Historyczny Wzrost Wartości dla Akcjonariuszy

Dywidenda oferowana przez Votum Group w bieżącym roku jest bezprecedensowo wysoka i znacznie przewyższa sumy z poprzednich lat. W roku 2022 GK Votum zdecydowała się wypłacić 0,41 zł dywidendy na jedną akcję, co stanowiło odsetek na poziomie 0,96 procenta. W roku poprzednim, tj. w 2021, kwota ta wynosiła 0,35 zł na akcję, reprezentując stopę dywidendy na poziomie 2,33 procenta. Ten znaczący wzrost wynika głównie z wyjątkowej wydajności segmentu bankowego Grupy Kapitałowej Votum. W tym obszarze spółka zanotowała gwałtowny i ogromny przyrost korzystnych wyroków sądowych w związku z walutowymi kredytami hipotecznymi. To bez wątpienia doprowadziło do wysokiej poprawy wyników finansowych oraz umożliwiło wypłatę bardziej hojnej dywidendy dla akcjonariuszy.

Triumf Skuteczności i Rekordowej Dywidendy: Sukces GK Votum

Takie wyniki nie wzięły się znikąd. Grupa Kapitałowa Votum odnotowuje imponujące rekordy, które nie są efektem przypadku. To osiągnięcie jest wynikiem ciągłego wzrostu w liczbie podpisanych umów z klientami, którzy posiadają kredyty indeksowane lub denominowane w walutach obcych.

W obliczu tych osiągnięć, GK Votum staje się liderem na rynku. Zdolność spółki do osiągania pozytywnych rezultatów w sferze sądowej w kwestii walutowych kredytów hipotecznych przyczyniła się do osiągnięcia rekordowych wyników finansowych. Działania te wyznaczają nowy standard skuteczności i zaufania w dziedzinie finansowej.

Nie tylko rekordowe wyniki finansowe są warte uwagi. Nasze usługi dają szansę na pozbycie się nieuczciwych kredytów, uzyskaniu należnego odszkodowania oraz wsparciu warsztatów w kwestiach prawnych.

Dzięki załodze doświadczonych ekspertów i naszej zdolności do skutecznego przekształcania trudnych sytuacji prawnych w korzystne rezultaty, zyskujemy reputację jako liderzy w dziedzinie. Nasze osiągnięcia są stale dokumentowane wynikami, jak tegoroczna kwota dywidendy do podziału między akcjonariuszy.