Rok 2023 był bardzo dobry dla frankowiczów pod kątem korzystnych wyroków TSUE w sprawach frankowych. To miało także wpływ na liczbę podpisanych umów w sektorze bankowym przez ekspertów z Grupy Kapitałowej Votum.

W grudniu 2023 roku spółki z Grupy Kapitałowej Votum zawarły aż 933 umowy w segmencie bankowym. Ten wynik przyczynił się do przekroczenia imponującej liczby 14 tysięcy umów zawartych w ciągu całego 2023 roku. Dodatkowo na koniec roku firma osiągnęła również nowy rekord w liczbie korzystnych prawomocnych wyroków dla frankowiczów. Było ich aż 350. To świadczy o stabilności i skuteczności działań Grupy Votum w sektorze finansowym.

frankowicze GK Votum

Frankowicze wygrywają, GK Votum bije rekordy

W ostatnim miesiącu 2023 r. Grupa Kapitałowa Votum osiągnęła bardzo dobry wynik sprzedażowy. Przyczynił się on do tego, że miniony rok zdecydowanie można uznać za rekordowy w całej 18-letniej historii firmy. W ciągu ostatnich 12 miesięcy imponująca liczba 14 020 frankowiczów zdecydowała się skorzystać z oferty Votum Group pomagającej kredytobiorcom korzystnie zakończyć spór z bankiem. Warto zauważyć, że spośród tych orzeczeń, aż 97,4% zakończyło się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej, 1,7% skierowano do sądu I instancji po uchyleniu, a 0,9% objęto odfrankowieniem. Te liczby świadczą o wysokim poziomie skuteczności ekspertów z Grupy Kapitałowej Votum w reprezentowaniu klientów oraz w uzyskiwaniu korzystnych wyników w sprawach związanych z umowami kredytowymi.


Bartłomiej Krupa

Dane płynące z ostatniego w 2023 r. miesięcznego raportu o kluczowych wskaźnikach w segmencie bankowym, pozwoliły na to, żeby zakończyć ubiegły rok w dobrych nastrojach i z optymizmem prognozować wyniki 2024 r. Rok kończymy wolumenem ponad czternastu tysięcy nowych Klientów i wzrostem sprzedaży o 44% w stosunku do 2022 r., w którym podpisano 9 716 kontraktów. W bieżącym roku spodziewamy się utrzymania wysokiej decyzyjności po stronie frankowiczów, coraz bardziej świadomych swoich praw i korzyści wynikających ze skierowania sprawy do sądu, również na skutek ostatnich wyroków TSUE. Spodziewamy się także zdecydowanego wzrostu sprzedaży wśród Klientów posiadających wadliwe kredyty gotówkowe, kwalifikujące się do zastosowania Sankcji Kredytu Darmowego. Czwarty kwartał 2023 r. upłynął pod znakiem wzrostów liczby umów w tym obszarze i będziemy dążyć do tego, żeby taka tendencja utrzymała się przez najbliższe miesiące bieżącego roku”

Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

GK Votum – co przyniesie 2024 rok?

W grudniu, jeśli chodzi o wyroki I instancji w sprawach frankowiczów reprezentowanych przez kancelarie z Grupy Kapitałowej Votum, zapadło aż 836 korzystnych orzeczeń. Znacząca większość, bo 97,3%, zakończyła się stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej. Te liczby potwierdzają wysoką skuteczność Votum Group w uzyskiwaniu korzystnych wyników dla swoich klientów w ramach postępowań przed sądem I instancji.


Kacper Jankowski

Podobnie jak w roku 2022, również w  ubiegłym roku, miesiąc grudzień był najlepszym miesiącem pod kątem liczby wyroków prawomocnych. W 2023 r. sądy wydały 350 prawomocnych orzeczeń na rzecz Klientów Grupy Votum, podczas gdy w 2022 r. – 200. Stanowi to wzrost o 75% rok do roku. Z kolei jeśli weźmiemy pod uwagę sumę wszystkich wyroków sądów II instancji zapadłych w 2023 r. (2414) i porównamy z danymi z 2022 r. (767), to mamy do czynienia ze wzrostem na poziomie 215% r/r.. W 2024 r. spodziewamy się utrzymania liczby wyroków zapadających w sądach I instancji oraz wyraźnego wzrostu liczby wyroków prawomocnych, zarówno tych zapadających w Sądach Apelacyjnych, ale również  uprawomocniających się wyroków sądów I instancji, na skutek obserwowanej w ostatnim okresie praktyki braku apelacji ze strony banków.

Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

GK Votum – sankcja kredytu darmowego

Rok 2024 będzie ważny nie tylko dla frankowiczów, ale także dla kredytobiorców z kredytem gotówkowym, którzy poprzez błędne zapisy w umowach, będą chcieli skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Przypomnijmy, że sankcja kredytu darmowego chroni konsumentów, którzy zawarli pożyczkę, kredyt gotówkowy na dowolny cel lub kredyt konsolidacyjny. Jeśli bank doliczył do raty kredytu dodatkowe opłaty, jak np. prowizję czy ubezpieczenie, wtedy klient może skorzystać z sankcji i spłacać sam kapitał, bez odsetek. W Grupie Kapitałowej Votum z miesiąca na miesiąc przybywa klientów, którzy chcą sprawdzić swój kredyt gotówkowy i jeśli zajdzie taka szansa, domagać się zwrotu kwot niesłusznie naliczonych przez bank. Przypominamy, że analiza umowy kredytowej jest bezpłatna.