Do najczęstszych przyczyn wypadków drogowych można zaliczyć nadmierną prędkość, niedostosowaną do warunków jazdy oraz wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Niestety w przypadku kobiety, której najbliżsi byli klientami Votum S.A. kombinacja tych czynników doprowadziła do tragedii.

Wypadek

Do tragicznego wypadku doszło w kwietniu 1998 r. Kierujący ciągnikiem rolniczym z przyczepą bez numerów rejestracyjnych, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu samochodowi osobowemu, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Poszkodowana – kierująca samochodem osobowym – poniosła śmierć na miejscu.

Ustalenie sprawcy i postępowanie karne

Ostatecznie udało się ustalić sprawcę zdarzenia – kierujący ciągnikiem rolniczym, został skazany prawomocnym wyrokiem Sądu. W toku podjętych wówczas czynności ustalono, że sprawca nie posiadał uprawnień do kierowania ciągnikiem rolniczym, a właściciel pojazdu nie posiadał ubezpieczenia OC.

Zgłoszenie szkody po blisko 20 latach od wypadku

Blisko 20 lat po wypadku z pomocy ekspertów Votum S.A. zdecydowali się skorzystać mąż, córka, która w chwili śmierci matki miała 14 lat, rodzice oraz rodzeństwo tragicznie zmarłej kobiety. Za pośrednictwem zakładu ubezpieczeń eksperci Votum S.A. zgłosili szkodę w imieniu rodziny poszkodowanej do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG).

Szczęśliwy finał

W kwietniu 2018 r., a więc 20 lat od zdarzenia, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił świadczenia tytułem zadośćuczynienia na rzecz bliskich zmarłej kobiety. Ze względu na nadmierną prędkość, z jaką jechała poszkodowana przyznane kwoty ostatecznie zostały pomniejszone o 30%.

Na rzecz męża przyznano kwotę 45.000,00 zł, po pomniejszeniu o 30% przyczynienia ostatecznie wypłacono 31.500,00 zł. W przypadku córki było to odpowiednio 52.000,00 zł i 36.400,00 zł. Rodzicom zmarłej wypłacono łącznie ponad 43.000,00 zł. Natomiast każdemu z rodzeństwa poszkodowanej przyznano po 17.000,00 zł , które następnie pomniejszono o 30% przyczynienia za jazdę z nadmierną prędkością, tj. do wypłaty pozostało po 11.900,00 zł.

Ponadto w związku ze zbliżającym się datą przedawnienia roszczeń w celu skutecznego przerwania jego biegu do Sądu został skierowany wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Termin posiedzenia został wyznaczony na lipiec 2018 r. Na owym posiedzeniu doszło do zawarcia ugody z UFG.

Ugoda

Ostatecznie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zobowiązał się do dopłaty na rzecz rodziny zmarłej kwot tytułem zadośćuczynienia, obniżając przy tym przyczynienie do 25%:
• na rzecz męża kwota dopłaty 21.000,00 zł, co daje łączną kwotę 52.500,00 zł;
• na rzecz córki kwota dopłaty 19.850,00 zł, co daje łączna kwotę 56.250,00 zł;
• na rzecz matki kwota dopłaty 15.800,00 zł, co daje łączną kwotę 37.500,00 zł;
• na rzecz ojczyma kwota dopłaty 15.800,00 zł, co daje łączną kwotę 37.500,00 zł;
• na rzecz rodzeństwa kwota dopłaty po 3.100,00 zł, co daje łączne kwoty po 15.000,00 zł.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Sprawa została zakończona sukcesem po 20 latach od wypadku. Pomimo upływu czasu dla bliskich zmarłej kobiety udało się uzyskać łącznie ponad 240 tyś zł. Ponadto eksperci Votum S.A. podjęli skuteczne działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia, dzięki czemu możliwe było uzyskanie dodatkowych środków z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego dla bliskich zmarłej kobiety w wyniku zawartej ugody.