W najnowszym wydaniu Rzeczpospolitej znalazł się artykuł dotyczący zaniżania odszkodowań dla osób, które poniosły szkodę na skutek wypadku komunikacyjnego. Dotyczy to przede wszystkim właścicieli uszkodzonych samochodów. 

 

W artykule podkreślono, że odszkodowania niejednokrotnie nie wystarczają na naprawę auta po wypadku, a zakłady ubezpieczeń często zaniżają wypłaty z polis komunikacyjnych.

 

Fakty o zaniżaniu odszkodowań

 

Rzeczpospolita zwraca uwagę na fakt, że wielu poszkodowanych, którzy decydowali się na sądową walkę z zakładem ubezpieczeń, uzyskało świadczenia w odpowiedniej wysokości. Oznacza to, że to, że zaniżanie ubezpieczeń przez podmioty odpowiedzialne jest zauważane i odpowiednio oceniane przez sądy.

 

Ponad 90 proc. spraw, w których pozwanym był ubezpieczyciel, zakończyło się wygraną klienta towarzystwa. W 32,5 proc. przypadków sądy uwzględniły roszczenia w całości, a w 60,2 proc. w części – wynika z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS). 

 

W sprawach, w których powództwo zostało uznane częściowo, klienci towarzystw uzyskali prawie 75 proc. wnioskowanej kwoty. To oznacza, że sądy uznawały za uzasadnioną większą część roszczeń klientów. A spraw jest dużo. W latach 2015-2017 sądy zajmowały się ok. 180 tys. sporów dotyczących likwidacji szkód z OC komunikacyjnego. Ta liczba rośnie z roku na rok. 

 

W artykule Rzeczpospolitej odniesiono się do analizy przeprowadzonej przez VOTUM S.A.:

 

Jedna z kancelarii odszkodowawczych, Votum, w I połowie 2016 r. przeanalizowała ponad 2700 zgłoszonych do niej szkód. Okazało się, że w niemal 90 proc. przypadków odszkodowanie, które zostało przyznane przez ubezpieczyciela, było zaniżone o ponad 100 zł w stosunku do wysokości odszkodowania oszacowanego przez rzeczoznawcę majątkowego według systemów Audatex lub Info-Expert Plus. 

 

Działania zakładów ubezpieczeń dostrzegł także Rzecznik Finansowy. W raporcie, który opublikował na swojej stronie,  wyraźnie wskazuje, że wysokość wypłacanych przez ubezpieczycieli odszkodowań odbiega od tej, która byłaby najbardziej uzasadniona.

 

Z treścią artykułu można zapoznać się tutaj.

 

W jaki sposób ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania?

 

O tym, że odszkodowania za szkody poniesione w wypadku komunikacyjnym są zaniżane przez zakłady ubezpieczeń, pisaliśmy już wielokrotnie. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam dobrze poznać praktyki ubezpieczycieli i wyróżnić te, które powodują wypłacanie osobom poszkodowanym niższych świadczeń.

 

Najczęściej osoby poszkodowane mogą spotkać się z:

 

  • zawyżaniem stopnia zużycia pojazdu,
  • stosowaniem programów optymalizacyjnych,
  • uzależnieniem wypłaty odszkodowania od tego, czy poszkodowany naprawi uszkodzony pojazd i przedstawi dokumenty, które mają dokładnie zobrazować, ile kosztowała naprawa,
  • dobieranie parametrów wpływających na wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w celu kwalifikacji danej szkody jako całkowitej.