Obsługa roszczeń kredytobiorców frankowych to obecnie główna siła napędowa spółek z Grupy Kapitałowej Votum. Rosnąca liczba klientów oraz chęć dywersyfikacji działań wpłynęła na decyzję o utworzeniu kolejnych kancelarii prawnych w Katowicach, Poznaniu, Lublinie i Rzeszowie. Ponadto wkrótce z pomocy w sporach z bankami i parabankami będą mogły skorzystać także osoby posiadające kredyt konsumencki lub pożyczki w złotówkach. Wszystko dlatego, że to portfolio Votum Group dołącza nowy produkt, tzw. sankcja kredytu darmowego. Czym jest sankcja kredytu darmowego i kto może z niej skorzystać?

Sankcja kredytu darmowego a wadliwe umowy kredytowe

O nowym produkcie, który w niedługim czasie zostanie zaoferowany kredytobiorcom, poinformował niedawno Prezes Zarządu Votum S.A. Bartłomiej Krupa. W wywiadzie udzielonym telewizji Biznes24 wytłumaczył, że tzw. sankcja kredytu darmowego dotyczy sytuacji, gdy instytucja finansowa zamiast obliczać odsetki od udostępnionego kapitału, naliczała odsetki od wszystkich kosztów, w tym także tych związanych z kredytem, takich jak opłaty okołokredytowe. W takim przypadku konsument jest zobowiązany do spłaty tylko samego kapitału i nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe odsetki. Według prezesa Bartłomieja Krupy ta sytuacja jest wyraźna i nie wymaga rozległego wyjaśnienia, chociaż tą kwestią interesuje się również Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby kredytobiorca mógł skorzystać z tzw. sankcji kredytu darmowego?

  • Umowa kredytowa powinna zawierać wady określone w ustawie o kredycie konsumenckim.
  • Kwota kredytu konsumenckiego nie może przekroczyć 255 550 złotych.
  • Umowa została zawarta po 18.12.2011 roku.
bank sankcja kredytu darmowego

Sankcja kredytu darmowego – co należy się kredytobiorcy?

Co zrobić, jeśli po analizie umowy kredytowej okaże się, że konsumentowi przysługuje tzw. sankcja kredytu darmowego? Wtedy może się ubiegać o zwrot wszystkich odsetek i kosztów pozaodsetkowych dotychczas zapłaconych w związku z wykonywaniem umowy kredytowej (w przypadku kredytu spłaconego). Dodatkowo jeśli umowa dalej trwa, konsument jest zobowiązany do zwrotu wyłącznie kolejnych rat kapitału bez żadnych odsetek oraz kosztów. Co ważne, sankcja kredytu darmowego będzie miała zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy od zakończenia trwania umowy nie upłynął rok.  


Bartłomiej Krupa

„Cały rynek to około 8 milionów kredytów i pożyczek, które są w obrocie. Możemy domagać się sankcji w odniesieniu do umów czynnych lub takich, których spłata zakończyła się do roku”. 

— Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu Votum S.A.

Bezpłatna analiza umowy kredytowej

Jak już wspomnieliśmy, aby kredytobiorca mógł powołać się na sankcję kredytu darmowego, muszą być spełnione trzy warunki. Jednak mimo konkretnych wytycznych, konsument może mieć problem z tym, żeby samodzielnie dokonać oceny umowy kredytowej. „Będziemy zachęcali do tego, żeby dokonywać u nas weryfikacji takiej umowy, która to sama weryfikacja będzie elementem ofertowania, a więc nie będzie generowała kosztów po stronie klienta”, tłumaczy Prezes Zarządu Votum S.A. Bartłomiej Krupa. O nowym produkcie, który ma zostać wprowadzony w październiku b.r. wypowiedział się także dla portalu Stockwatch.pl Wiceprezes Zarządu Votum S.A. Kacper Jankowski.


Kacper Jankowski Votum S.A.

Jeśli chodzi o potencjał rynku dla nowego produktu w naszej ofercie, to zgodnie z danymi Biura Informacji Kredytowej, dynamika sprzedaży kredytów konsumenckich w latach 2021-2023 oscyluje w graniach pomiędzy 250-300 tys. miesięcznie. Natomiast liczba czynnych kredytów konsumenckich stanowi ok. 7,6 mln o łącznej wartości 159,3 mld zł. Ze wstępnych analiz wynika, że znaczna liczba z nich zawiera zapisy, które mogą skutkować uznaniem sankcji kredytu darmowego”.

— Kacper Jankowski, Wiceprezes Zarządu Votum S.A.

Więcej szczegółów o ofercie dotyczącej tzw. sankcji kredytu darmowego podamy wkrótce. Wypowiedzi Prezesa Bartłomieja Krupy oraz Wiceprezesa Kacpra Jankowskiego zostały udzielone dla Telewizji Biznes24 oraz portalu Stockwatch.pl.