Kancelaria OdszkodowawczaFirma działająca w imieniu poszkodowanych w różnego rodzaju wypadkach, rodzin osób zmarłych lub znajdujących się w stanie wegetatywnym w wyniku wypadku. Dochodzi roszczeń i uzyskuje odszkodowania, zadośćuczynienia i renty od podmiotów zobowiązanych do ich wypłaty. Działa także w przypadkach, kiedy ubezpieczyciel wypłaca zaniżone świadczenie lub bezpodstawnie odmówił przyznania odszkodowania.