Klauzula przeliczeniowaPostanowienie umowy, zgodnie z którym bank jednostronnie ustala kurs wypłaty i spłaty kredytu, stosując kurs z własnej tabeli, bez szczegółowego informowania kredytobiorcy o zasadach i mechanizmach jej tworzenia.