Kredyt walutowyKredyt udzielany i wypłacany w walucie obcej, w którym  spłata rat dokonywana jest również w tej walucie, poprzez zwrot udzielonego kapitału w kwocie nominalnej, wraz z odsetkami opartymi na oprocentowaniu określonym w umowie kredytowej.