Przedawnienie roszczeńInstytucja prawa cywilnego, dająca podstawy do ograniczenia lub wyłączenia możliwości dochodzenia roszczeń po upływie określonego czasu. W kredytach indeksowanych lub denominowanych w walucie obcej podstawą dochodzenia roszczeń jest zwrot nienależnych świadczeń, dla których okres przedawnienia wynosi:

– 10 lat dla rat zapłaconych do dnia 09.07.2018 r.,

– 6 lat dla rat zapłaconych od dnia 10.07.2018 r.