SpreadRóżnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty obcej.