Suma gwarancyjnaLimit kwotowy, do którego ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody objęte ochroną ubezpieczeniową. Jest to maksymalna kwota odszkodowań, jaka może zostać wypłacona poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia OC. Jest to określona w postaci kwoty górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach umowy ubezpieczenia OC.