Ustawa antyspreadowaUstawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo bankowe, która umożliwiła kredytobiorcom spłatę rat  bezpośrednio w walucie obcej, do której indeksowany lub denominowany jest kredyt, zazwyczaj po zawarciu aneksu do umowy kredytowej.