Uzyskanie odszkodowania czy zadośćuczynienia jest możliwe nie tylko w sytuacji, gdy dochodzi do wypadku komunikacyjnego, ale również wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce w zupełnie innych okolicznościach. Rodzina myśliwego, który zginął na skutek wypadku na polowaniu zdecydowała się skorzystać z pomocy ekspertów Votum S.A. w dochodzeniu należnych im świadczeń.

Polowanie

W listopadzie 2012 r. w trakcie polowania koła łowieckiego doszło do wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Wystrzelony przez jednego z uczestników polowania pocisk najpierw uderzył w pień sosny, od którego zrykoszetował, zmieniając tor i kierunek lotu, a następnie śmiertelnie ugodził w głowę innego myśliwego. Na miejsce wypadku niezwłocznie przybyli funkcjonariusze Policji, którzy zabezpieczyli materiał dowodowy i podjęli konieczne czynności. Z uwagi na to, że zdarzenie ostatecznie uznano za wypadek, prowadzone śledztwo zostało umorzone.

Wsparcie Votum S.A.

Niedługo po wypadku rodzina zmarłego mężczyzny zdecydowała się skorzystać z pomocy Votum S.A. Eksperci spółki podjęli działania mające na celu pomoc najbliższym członkom rodziny zmarłego – żonie, dzieciom oraz wnukom, którzy stracili najbliższą im osobę w trakcie polowania.

W pierwszej kolejności sprawa została zgłoszona ubezpieczycielowi koła łowieckiego, ale ten odmówił przyjęcia odpowiedzialności i wpłaty jakichkolwiek świadczeń dla najbliższych zmarłego. Ponadto ubezpieczyciel twierdził, że nie można przypisać winy kołu łowieckiemu za przypadkowe postrzelenie jednego z myśliwych przez innego oraz zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia nie odpowiada on za skutki rykoszetu pocisku.

W tej sytuacji eksperci Votum S.A. zarekomendowali skierowanie sprawy na drogę sądową, na co zgodzili się najbliżsi zmarłego. Postępowanie trwało od 2015 r. i pomimo trudności zakończyło się sukcesem – konieczne było wytoczenie kilku powództw, a sprawa każdego członka rodziny była rozpatrywana indywidualnie, przed innym sądem, który był dla niego najbliższy.

Postępowanie sądowe

W trakcie postępowania sądowego eksperci Votum S.A. podnieśli szereg argumentów, które ostatecznie zostały uwzględnione przez sądy i wpłynęły na zasądzenie wysokich świadczeń dla bliskich zmarłego. Uznano, że umowa ubezpieczenia obejmowała ochroną ubezpieczeniową wskazane zdarzenie i za jego skutki odpowiada ubezpieczyciel. Natomiast koła łowieckie to podmioty, które prowadzą gospodarkę łowiecką, a więc wykonują zadania publiczne. W tej sytuacji ubezpieczyciel odpowiada na zasadzie słuszności i zbędne jest ustalenie czy działanie koła łowieckiego i jego członków było zawinione.

Sprawdź, jak wysokie powinno być Twoje odszkodowanie !

Na skutek działań podjętych przez ekspertów Votum S.A. sądy zasądziły dla najbliższych członków rodziny – żony, syna i trojga wnuków tragicznie postrzelonego myśliwego łącznie ponad 330.000,00 zł tytułem wszystkich świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi. Ostatni proces córki zmarłego jeszcze trwa, jednak także dla niej zostaną uzyskane świadczenia.

Dzięki zaangażowaniu i determinacji ekspertów Votum S.A. pomimo początkowej odmowy przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela wypracowano wypłatę w wysokości ponad 330.000,00 zł.