Wielu frankowiczów, którzy już spłacili swoje zobowiązania wobec banków chce jak najszybciej zapomnieć o kredycie i cieszyć się wolnością od wysokich rat. Tymczasem całkowita spłata zobowiązań wobec banku nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwej umowy kredytowej. Spłacony kredyt frankowy a dochodzenie roszczeń od banku – dowiedz się więcej.

Spłaciłeś kredyt frankowy – co dalej?

Spłata kredytu indeksowanego czy denominowanego do franka szwajcarskiego nie zamyka drogi do dochodzenia roszczeń od banku. Jednak nadal stosunkowo niewiele osób ma tego świadomość i nie zastanawia się nawet czy może odzyskać choć część swoich pieniędzy. W rzeczywistości sąd może uznać umowę kredytową zawartą z bankiem za nieważną nawet wówczas, gdy przestała już obowiązywać, tzn. gdy kredyt został spłacony.

W takim przypadku kredytobiorcy mogą dochodzić roszczeń z tytułu nieważności umowy kredytowej oraz żądać zwrotu nadpłaconych rat. Dodatkowo jeśli zobowiązanie wobec banku zostało uregulowane w całości dochodzenie roszczeń od banku jest prostsze, ponieważ spłata kredytu wiąże się z wykreśleniem hipoteki.

Ponadto warto zauważyć, że jeżeli chcemy dochodzić swoich praw przed sądem fakt czy kredyt został spłacony, czy też nie pozostaje bez znaczenia. Inaczej przedstawia się sytuacja w przypadku zawarcia ewentualnej ugody. Rozwiązania stosowane dotychczas przez banki wykluczają tego typu sprawy. Dodatkowo banki podkreślając przy tym, że całkowita spłata kredytu i niepodważenie umowy przez kredytobiorcę w trakcie jej trwania może świadczyć o tym, że był on zadowolony z umowy.

Tym samym w przypadku frankowiczów, którzy spłacili już swoje kredyty jedynym skutecznym sposobem na zwrot nadpłaconych rat jest skierowanie swojej sprawy do sądu.

Prawomocny wyrok – wygrane CHF

Finał postępowania sądowego w postaci prawomocnego wyroku jest podstawą do wyegzekwowania od banku należnych nam środków. Jeżeli bank mimo to odmawia wypłaty środków będzie to skutkować wszczęciem egzekucji komorniczej. Warto przy tym zauważyć, że zdarza się, iż banki próbują składać wnioski o wstrzymanie wykonalności orzeczeń sądów. Są one jednak oddalane. W niektórych sytuacjach banki regulują należności od razu i nie ma potrzeby podejmowania dodatkowych czynności.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób rozwiązać problem związany z kredytem frankowym znajdziesz na stornie internetowej Votum Robin SA.