Wśród stosowanych przez zakłady ubezpieczeń sposobów zaniżania wysokości odszkodowania, można wyróżnić: amortyzację części, stosowanie programów optymalizacyjnych, uzależnienie wypłaty odszkodowania od wykonania naprawy przez poszkodowanego oraz udokumentowania jej kosztów, wybiórcze i celowe dobieranie parametrów wpływających na wysokość kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu w celu kwalifikacji danej szkody jako całkowitej.

 

Wszystkie takie działania w efekcie dają zaniżone odszkodowanie. Poniżej prezentujemy skondensowane omówienie poszczególnych metod stosowanych przez ubezpieczycieli przy likwidowaniu szkody z ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

 

O co chodzi z tą amortyzacją?

 

Amortyzacja, czyli pomniejszanie wartości części stosowanych do naprawy o zużycie eksploatacyjne części uszkodzonych, generalnie jest wykluczona w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zakłady ubezpieczeń nie respektują jednak powyższych rozstrzygnięć i ukrywają dokonanie amortyzacji. Robią to poprzez wprowadzenie w kalkulacjach napraw tzw. wskaźnik urealnienia.

 

Wskaźnik ten służy ubezpieczycielom wyliczeniu średniej ceny części zamiennej w oparciu o ceny nowych części. Jego wysokość ustalana jest arbitralnie i nie znajduje potwierdzenia w przedłożonych przez ubezpieczycieli dowodach. W ten sposób dokonywana jest w rzeczywistości amortyzacja części bez jednoczesnego wskazania jakiego rodzaju części poszkodowany mógłby zakupić po dokonaniu urealnienia, jakie podmioty są producentami części ujętych w kalkulacji kosztów naprawy, jak również od jakich producentów lub dostawców części oryginalnych poszkodowany mógłby zakupić oryginalne części po cenie niższej o 50%, 60% lub 70%. A taka praktyka może już oznaczać zaniżone odszkodowanie.

 

zaniżone odszkodowanie

 

Części oryginalne czy zamienniki?

 

Zakłady ubezpieczeń stosują programy optymalizacyjne i wymuszają na poszkodowanych, aby podczas naprawy zostały zastosowane zamiast części oryginalnych – części alternatywne czyli tzw. zamienniki. Praktyka ta jest nieprawidłowa we wszystkich tych sprawach, w których uszkodzone części nie mają swoich odpowiedników w postaci części zamiennych lub też do danego modelu samochodu w ogóle nie występują na rynku zamienniki części oryginalnych. Ponadto jeżeli na rynku części motoryzacyjnych brak jest nowych części alternatywnych lub zamienniki te są bardzo trudno dostępne. Zatem poszkodowany nie ma możliwości zakupienia tych części, a zaniżone odszkodowanie w taki sposób nie pozwala na pokrycie faktycznie poniesionych kosztów naprawy uszkodzonego w wypadku auta.

 

Czy musisz wcześniej naprawić auto?

 

Zakład ubezpieczeń może także dążyć do zaniżenia odszkodowania poprzez uzależnianie jego wypłaty od faktu wykonania naprawy oraz udokumentowania poniesionych kosztów. Praktyka ta jest niezgodna z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego, zgodnie z którymi naprawa pojazdu nie warunkuje obowiązku naprawienia szkody. Jeśli zatem Twój ubezpieczyciel wymaga od Ciebie wcześniejszej naprawy – nie musisz się na to godzić.

 

Doszukiwanie się szkody całkowitej

 

W niektórych sytuacjach odszkodowanie zostaje zaniżone poprzez zawyżenie wartości naprawy. Ma to miejsce w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia tzw. szkody całkowitej. W takiej sytuacji zakłady ubezpieczeń celowo zawyżają koszty naprawy. Co ciekawe, stosują wtedy zupełnie odmienne kryteria niż te zastosowane przy tzw. szkodzie częściowej.

 

W takiej sytuacji nie są dokonywane żadne urealnienia cen części, stosowne są natomiast ceny nowych i oryginalnych części oraz materiałów. Nie są również wykorzystywane programy optymalizacyjne, a stawki za roboczogodzinę przyjmowane są w wysokości maksymalnych cen usług świadczonych przez Autoryzowane Stacje Obsługi. Zdarza się również, że dochodzi do zawyżenia ceny samego wraku. A to wszystko po to, by wypłacić poszkodowanemu jak najniższą kwotę odszkodowania.

 

Jeśli podejrzewasz, że podobne praktyki zostały zastosowane również w Twoim przypadku – napisz lub zadzwoń do nas. Zweryfikujemy dla Ciebie bezpłatnie działania ubezpieczyciela, u którego likwidowałeś szkodę.