Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Zgodnie ze standardową procedurą postępowania (w przypadku szkody komunikacyjnej) osoba poszkodowana najpierw samodzielnie kompletuje odpowiednią dokumentację, po czym zgłasza swoje roszczenia do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku i od niego żąda wypłaty...