Rekordowy kwartał w Grupie Kapitałowej Votum

Rekordowy kwartał w Grupie Kapitałowej Votum

Kolejne korzystne dla Frankowiczów wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadły w czerwcu b.r.: TSUE C-520/21 – tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. TSUE C-287/22 – możliwość zawieszenia płatności rat CHF. Wyroki TSUE zmobilizowały...