Dywidenda za 2015 rok

Zarząd VOTUM S.A. podjął uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku za rok 2015. Zgodnie z nią dywidenda za ten okres wyniesie 78 groszy za 1 akcję. W związku z tym, że we wrześniu 2015 r. została wypłacona zaliczka na poczet dywidendy w wysokości 32 grosze na 1...

Wypłata zaliczki na dywidendę

Zarząd VOTUM S.A. podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet dywidendy z zysku za rok 2015.   Dzień ustalenia prawa do zaliczki (dzień dywidendy) ustalono na dzień 15 października 2015 roku. Natomiast wypłata nastąpi 22 października 2015 w wysokości 32 groszy...