Prezes nr 1 wg „Rankingu skutecznych prezesów”!

Prezes nr 1 wg „Rankingu skutecznych prezesów”!

MIT SLOAN MANAGEMENT REVIEW opublikował „Ranking skutecznych prezesów”, którzy najlepiej sprawdzili się w swojej roli w ciągu 2022 roku. Wśród wyróżnionych znalazł się również Prezes Grupy Kapitałowej Votum, Bartłomiej Krupa. Skuteczny Prezes – Bartłomiej Krupa Jak...
Rekordowy kwartał w Grupie Kapitałowej Votum

Rekordowy kwartał w Grupie Kapitałowej Votum

Kolejne korzystne dla Frankowiczów wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadły w czerwcu b.r.: TSUE C-520/21 – tzw. bezumowne korzystanie z kapitału. TSUE C-287/22 – możliwość zawieszenia płatności rat CHF. Wyroki TSUE zmobilizowały...

VOTUM S.A. w Rankingu Pracodawców Rzeczpospolitej

W dniu 15 listopada 2019 r. Rzeczpospolita opublikowała raport Pracodawca Rzeczpospolitej, obejmujący również firmy z sektora MŚP do których zalicza się VOTUM S.A. Spółka zajęła 31 miejsce w Rankingu. Rzeczpospolita po raz drugi oceniła firmy pod względem kluczowych...