Śmierć górnika – odszkodowanie dla córki zmarłego

Wypadek w pracy – są zawody, które są szczególnie narażone na tego rodzaju ryzyka. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do zawodów, których wykonywanie jest szczególnie niebezpieczne należą te związane z górnictwem. Górnicy narażeni są nie tylko na pracę w...

Wypadki w górnictwie

Są zawody obarczane dużo większym ryzykiem niż inne. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do zawodów, których wykonywanie jest szczególnie niebezpieczne należą te związane z górnictwem. Choć do wypadków w kopalniach dochodzi relatywnie rzadko niestety są one...

Odszkodowanie dla rodziny zmarłego górnika

Osoby zatrudnione w kopalni nie tylko wykonują niezwykle ciężką pracę, ale także  narażone są na niebezpieczeństwa, których nie spotyka się w innych miejscach pracy.   Śmiertelne wypadki wciąż się zdarzają i są szczególnie tragiczne, jeśli zmarły był samotnym...