Na czym polega pomoc w uzyskaniu odszkodowania?

Nie w każdym przypadku pierwszą myślą osoby, która poniosła szkodę, będzie uzyskiwanie odszkodowania. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Niektórym nie pozwala na to stan zdrowia. Dotyczy to zarówno zdrowia fizycznego – na przykład złamań, obić, ogólnego...

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania w terminie

Kiedy dochodzi do wypadku lub kolizji powodujących odpowiedzialność cywilną po stronie posiadacza pojazdu mechanicznego, poszkodowani na skutek tego zdarzenia mogą dochodzić przysługujących im roszczeń od jego ubezpieczyciela. Ten ostatni po otrzymaniu zawiadomienia o...

Na czym polega Bezpośrednia Likwidacja Szkód?

Zgodnie ze standardową procedurą postępowania (w przypadku szkody komunikacyjnej) osoba poszkodowana najpierw samodzielnie kompletuje odpowiednią dokumentację, po czym zgłasza swoje roszczenia do ubezpieczyciela OC sprawcy wypadku i od niego żąda wypłaty...